naše nástroje

Chcete byť viditeľnejší a bližšie k Vašim zákazníkom? Naučíme

a pomôžeme Vám správne využívať marketingové nástroje, ktoré pomôžu dosahovať Vaše ciele.

referencie-header
prednáška

stretnutie podnikateľov

Pripravujeme pre Vás

O nasledujúcom stretnutí podnikateľov Vás budeme včas informovať prostredníctvom nášho Facebook profilu. Tu tiež nájdete aktuálne informácie zo sveta marketingu, rady, inšpirácie a iný užitočný obsah.

ZVYŠOVANIE PREDAJA EFEKTÍVNYM MARKETINGOM

LINK CoWorking / 18.03.2020

O digitálnom marketingu ako celku, aké sú jeho výhody, aké nástroje ponúka a ako vyhodnotiť návratnosť investícií, Vás bude sprevádzať Roman Oružinský (AltTag Media, pedagóg VŠEMvs) a Ľubomír Matejovič (AltTag Media).

ZVYŠOVANIE PREDAJA EFEKTÍVNYM MARKETINGOM

LINK CoWorking / 18.03.2020

O digitálnom marketingu ako celku, aké sú jeho výhody, aké nástroje ponúka a ako vyhodnotiť návratnosť investícií, Vás bude sprevádzať Roman Oružinský (AltTag Media, pedagóg VŠEMvs) a Ľubomír Matejovič (AltTag Media).

Investovali ste do web-stránky a venovali ste čas tvorbe jej obsahu, ale nikto ju nevie nájsť? Na Slovensku ma dominantné postavenie vyhľadávač Google.sk, kde si vaši potenciálni zákazníci vyberajú hlavne z prvých pozícií vyhľadávania. SEO je nástroj, ktorý vám pomôže dostať vašu stránku na tieto pozície a zlepšiť viditeľnosť vašej stránky.

nástroje

OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁDAVAČE

Investovali ste do web-stránky a venovali ste čas tvorbe jej obsahu, ale nikto ju nevie nájsť? Na Slovensku ma dominantné postavenie vyhľadávač Google.sk, kde si vaši potenciálni zákazníci vyberajú hlavne z prvých pozícií vyhľadávania. SEO je nástroj, ktorý vám pomôže dostať vašu stránku na tieto pozície a zlepšiť viditeľnosť vašej stránky.

ppc

PPC

Platená inzercia je jednou z možností, ako upriamiť pozornosť vašich potenciálnych klientov na vaše produkty, či služby. Tento nástroj v online svete ponúka široké spektrum možností a formátov, ako správne osloviť práve tú cieľovú skupinu, ktorá je pre vás zaujímavá. Zväčša ide o inzerciu, kde platíte za každé kliknutie na vašu reklamu/inzerát „pay per click“ (PPC).

PPC

Platená inzercia je jednou z možností ako upriamiť pozornosť vašich potenciálnych klientov na vaše produkty, či služby. Tento nástroj v online svete ponúka široké spektrum možností a formátov, ako správne osloviť práve tú cieľovú skupinu, ktorá je pre vás zaujímavá. Zväčša ide o inzerciu, kde platíte za každé kliknutie na vašu reklamu/inzerát „pay per click“ (PPC).

DÁTOVÁ ANALÝZA A UX

Hlavnou výhodou digitálneho marketingu je možnosť merať výsledky/aktivitu a odhaľovať správanie používateľov. Vďaka zisku dát a informácií viete nielen vyhodnocovať a meniť svoje stratégie, ale rozanalyzovať si aj správanie návštevníkov vašej web-stránky (UX). Na základe následných zmien viete byť bližšie k svojim potenciálnym zákazníkom a sebe zvyšovať konverzie.

analýza ux

DÁTOVÁ ANALÝZA A UX

Hlavnou výhodou digitálneho marketingu je možnosť merať výsledky/aktivitu a odhaľovať správanie používateľov. Vďaka zisku dát a informácií viete nielen vyhodnocovať a meniť svoje stratégie, ale rozanalyzovať si aj správanie návštevníkov vašej web-stránky (UX). Na základe následných zmien viete byť bližšie svojim potenciálnym zákazníkom a sebe zvyšovať konverzie.
sociálne média

SPRÁVA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Jednoducho povedané, je potrebné sa socializovať s vašimi potenciálnymi a pravidelnými zákazníkmi. Ideálnu možnosť na to ponúkajú sociálne siete ako Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a mnoho ďalších. Firemný profil si viete založiť zdarma a správnou interakciou vám môže slúžiť ako vlastný marketingový kanál. Vhodná a pravidelná správa sociálnych médií by mala viesť k lepším celkovým podnikateľským výsledkom.

SPRÁVA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Jednoducho povedané, je potrebné sa socializovať s vašimi potenciálnymi a pravidelnými zákazníkmi. Ideálnu možnosť na to ponúkajú sociálne siete ako Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a mnoho ďalších. Firemný profil si viete založiť zdarma a správnou interakciou vám môže slúžiť ako vlastný marketingový kanál. Vhodná a pravidelná správa sociálnych médií by mala viesť k lepším celkovým podnikateľským výsledkom.

EMAIL MARKETING

Tento nástroj by mal byť súčasťou celkovej marketingovej stratégie. Je potrebné si tvoriť databázu existujúcich zákazníkov alebo aj potenciálnych klientov, ktorí prejavili záujem o vaše produkty, či služby. Správnou segmentáciou vašej emailovej databázy a vhodným načasovaním viete vašich klientov informovať o nových produktoch, novinkách, poďakovať za nákup alebo im iba zablahoželať k ich sviatku.
email marketing

EMAIL MARKETING

Tento nástroj by mal byť súčasťou celkovej marketingovej stratégie. Je potrebné si tvoriť databázu existujúcich zákazníkov alebo aj potenciálnych klientov, ktorí prejavili záujem o vaše produkty, či služby. Správnou segmentáciou vašej emailovej databázy a vhodným načasovaním viete vašich klientov informovať o nových produktoch, novinkách, poďakovať za nákup alebo im iba zablahoželať k ich sviatku.
brand

Budovanie značky

Vybudovanie kvalitnej a silnej značky je asi cieľom každého podnikateľa. Je to dlhodobý a náročný proces, ktorý nie je len o peknom logu a atraktívnom dizajne vašej stránky. Spoľahlivosť, dodržiavanie podmienok, vytrvalosť, či klientský servis a správna komunikácia. Propagácia vašej značky je jedným z úvodných krokov, aby váš potenciálny zákazník získal priestor na obľúbenie si vašich produktov/služieb a následne svoje skúsenosti odporúčal ďalej.
budovanie značky

budovanie značky

Vybudovanie kvalitnej a silnej značky je asi cieľom každého podnikateľa. Je to dlhodobý a náročný proces, ktorý nie je len o peknom logu a atraktívnom dizajne vašej stránky. Spoľahlivosť, dodržiavanie podmienok, vytrvalosť, či klientský servis a správna komunikácia. Propagácia vašej značky je jedným z úvodných krokov, aby váš potenciálny zákazník získal priestor na obľúbenie si vašich produktov/služieb a následne svoje skúsenosti odporúčal ďalej.

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK

Webová stránka alebo aplikácia je neodmysliteľnou súčasťou ako podnikania, tak aj marketingovej stratégie. Váš web by mal byť hlavne príjemný pre užívateľov, či už po vizuálnej alebo po obsahovej stránke. Základom je pútavý a unikátny obsah, priechodnosť a prehľadnosť webovej stránky. Doba sa rýchlo mení, takže je potrebné vykonávať úpravy a prispôsobovať váš web stále viac náročným zákazníkom.
web dev

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK

Webová stránka alebo aplikácia je neodmysliteľnou súčasťou ako podnikania, tak aj marketingovej stratégie. Váš web by mal byť hlavne príjemný pre užívateľov, či už po vizuálnej alebo po obsahovej stránke. Základom je pútavý a unikátny obsah, priechodnosť a prehľadnosť webovej stránky. Doba sa rýchlo mení, takže je potrebné vykonávať úpravy a prispôsobovať váš web stále viac náročným zákazníkom.
návrh loga

tvorba loga

Logo reprezentuje vašu značku a teda aj vašu firmu. Tak, ako ho budete mať stále na očiach vy, tak ho budú mať na očiach aj vaši existujúci, či potenciálny zákazníci. A práve preto by malo logo disponovať nielen kvalitným dizajnovým prevedením, ale malo by istým spôsobom charakterizovať vašu spoločnosť a malo by byť ľahko zapamätateľné.

tvorba loga

Tvorba loga

Vybudovanie kvalitnej a silnej značky je asi cieľom každého podnikateľa. Je to dlhodobý a náročný proces, ktorý nie je len o peknom logu a atraktívnom dizajne vašej stránky. Spoľahlivosť, dodržiavanie podmienok, vytrvalosť, či klientský servis a správna komunikácia. Propagácia vašej značky je jedným z úvodných krokov, aby váš potenciálny zákazník získal priestor na obľúbenie si vašich produktov/služieb a následne svoje skúsenosti odporúčal ďalej.
tvorba loga

kontaktujte nás