SEO optimalizácia návod pre začiatočníkov - ako pracujú vyhľadávače

SEO optimalizácia návod – ako pracujú vyhľadávače? (2)

o sme sa zmienili v kapitole 1, vyhľadávače sú záznamníky. Existujú pre objavovanie, porozumenie a organizovanie obsahu internetu s cieľom ponúknuť čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania na otázky, ktoré sa pýtajú vyhľadávači.

Ako sme sa zmienili v kapitole 1, vyhľadávače sú záznamníky. Existujú pre objavovanie, porozumenie a organizovanie obsahu internetu s cieľom ponúknuť čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania na otázky, ktoré sa pýtajú vyhľadávači.

Ak chcete, aby ste sa  vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali, musí byť váš web obsah najskôr viditeľný pre vyhľadávacie nástroje. Je to pravdepodobne najdôležitejšia časť SEO. Ak sa váš web nedá nájsť, neexistuje žiadny spôsob, ako sa kedykoľvek zobraziť na stránke SERP (Stránka s výsledkami vyhľadávania).

Ako fungujú vyhľadávače?

Vyhľadávacie nástroje majú tri základné funkcie:

 • Prehľadávanie (crawling): vyhľadávanie web obsahov na internete a prezretie kódov / obsahu každej adresy URL, ktorú nájdu. Preskúmavanie webových stránok sa realizuje automatizovaným programom vyhľadávača, tzv. robotom (crawler)
 • Indexácia (indexing): uloženie a usporiadanie obsahu nájdeného počas procesu prehľadávania. Keď je stránka v indexe, potom je v prevádzke a zobrazí sa ako výsledok relevantných dopytov.
 • Poradie (ranking): poskytuje časti obsahu, ktoré najlepšie zodpovedajú vyhľadávaciemu dopytu. Výsledky vyhľadávania sú usporiadané od relevantnejších k najmenej relevantným.

SEO optimalizácia návod – čo je indexový prehľadávač?

Indexové prehľadávanie je proces zisťovania, pri ktorom vyhľadávacie nástroje vyhľadávača vysielajú tím robotov (známych ako prehľadávače alebo pavúky), aby našli nový a aktualizovaný obsah. Prehľadávaný obsah sa môže líšiť – môže to byť webová stránka, obrázok, video, PDF a pod. Bez ohľadu na formát je obsah objavovaný pomocou odkazov.

Roboty vyhľadávača, nazývané tiež pavúky,  prechádzajú zo stránky na stránku, aby našli nový a aktualizovaný obsah.

Googlebot začína načítaním niekoľkých webových stránok. Následne nasleduje odkazy na týchto webových stránkach aby našiel nové URL. Poskakovaním po tejto ceste odkazov je prehľadávač schopný nájsť nový obsah a pridať ho do svojho indexu s názvom Caffein. Rozsiahlu databázu objavených adries URL, ktorú možno neskôr načítať, keď človek hľadá informácie, ktorých obsah na tejto URL je zodpovedajúci

Čo je index vyhľadávača?

Vyhľadávacie nástroje spracúvajú a ukladajú nájdené informácie do indexu. Obrovskej databázy všetkého obsahu, ktorý objavili a považujú ho za dostatočne dobrý na to, aby slúžil tým ľuďom, ktorí niečo vyhľadávajú.

Zhodnotenie vyhľadávania

Keď niekto zadá vyhľadávanie, vyhľadávacie nástroje lokalizujú ich  index pre vysoko relevantný obsah, a potom tento obsah zhromaždia  v snahe o vyriešenie vyhľadávacieho zadania. Toto zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa relevantnosti sa nazýva hodnotenie. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že čím vyššia je webová stránka ohodnotená, tým je vyhľadaná web stránka  relevantnejšia pre zadaný dotaz.

Je možné blokovať  vyhľadávacie nástroje vyhľadávača  v časti alebo v celej vašej stránke. Alebo dať vyhľadávacím nástrojom pokyn, aby zabránili ukladaniu určitých stránok do svojho indexu. Určite niekedy  tomu  môžu existovať dôvody. Ak ale chcete, aby váš obsah bol nájdený hľadajúcimi, potom sa musíte najprv uistiť, že  obsah vašej web stránky je prístupný prehľadávačom a je indexovateľný. Inak je to nanič, pretože je váš web neviditeľný.

Na konci tejto kapitoly budete mať k dispozícii potrebné údaje o tom, ako spolupracovať  s vyhľadávacími nástrojmi. A nerobiť nič  proti nim!

Upozornenie:

Pri aplikácii SEO nie všetky vyhľadávače  sú rovnaké

Mnoho začiatočníkov zaujíma aj to,  aký je relatívny význam jednotlivých konkrétnych vyhľadávačov. Väčšina ľudí vie, že Google má najväčší podiel na trhu, ale aké dôležité je robiť optimalizáciu pre Bing, Yahoo a ďalšie vyhľadávače? Pravdou je, že napriek existencii viac ako 30 hlavných vyhľadávačov na webe, komunita SEO skutočne venuje pozornosť spoločnosti Google. Prečo je to tak? Krátka odpoveď je, že Google je miesto, kde veľká väčšina ľudí prehľadáva web. Ak zahrnieme Google Images, Google Maps a YouTube (vlastníctvo Google), potom na vyhľadávači Google sa uskutoční viac ako 90% vyhľadávaní na webe – čo je takmer dvadsaťnásobok vyhľadávacích služieb vyhľadávačov Bing a Yahoo dohromady.

Prehľadávanie web stránok: môžu vyhľadávače nájsť vaše stránky?

Ako ste sa práve dozvedeli, dôležité je uistiť sa, že  vaše web stránky sú  prehľadávané a indexované. Čo je predpokladom ich zobrazenia v SERP. Ak už webovú stránku máte, môže byť dobré začať tým, že zistíte, koľko vašich stránok je v indexe. Získate tak vynikajúce informácie o tom, či Google indexovo prehľadáva a vyhľadáva všetky stránky, ktoré chcete prehľadávať, a žiadne tie, ktoré nechcete.

Jedným zo spôsobov, ako skontrolovať svoje indexované stránky, je „site: yourdomain.com“, čo je operátor rozšíreného vyhľadávania. Choďte priamo na Google a do vyhľadávacieho okianka napíšte „site: yourdomain.com“. Týmto sa objavia  výsledky, ktoré má spoločnosť Google vo svojom indexe pre zadanú stránku:

A screenshot of a site:moz.com search in Google, showing the number of results below the search box.

Počet výsledkov, ktoré vyhľadávač Google zobrazuje nie je presný, ale poskytuje vám solídny prehľad o tom, ktoré stránky sú na vašom webe indexované a ako sa momentálne zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak chcete dosiahnuť presnejšie výsledky, sledujte a použite Index Coverage report v službe Google Search Console. Ak ešte nemáte bezplatný  účet Google Search Console, môžete sa zaregistrovať. Pomocou tohto nástroja môžete okrem iného odosielať súbory sitemap pre svoju stránku a sledovať, koľko odoslaných stránok bolo skutočne pridaných do Indexu Google.

Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania nikde nezobrazíte, existuje niekoľko možných dôvodov prečo:

 • web stránka je úplne nová a ešte nebola indexovo prehľadané,
 • stránka nie je prepojená so žiadnymi externými webmi,
 • navigácia vašej stránky sťažuje robotovi efektívne ju indexovo prehľadávať,
 • webová stránka obsahuje niektoré základné kódy nazývané smernice prehľadávača, ktoré blokujú vyhľadávacie nástroje alebo
 • spoločnosť Google penalizovala vašu stránku za spamovú taktiku.

Upozornenie:

Povedzte vyhľadávačom, ako prehľadávať vaše stránky

Ak ste použili službu Google Search Console alebo operátora rozšíreného vyhľadávania „site: domain.com“ a zistili ste, že niektoré z vašich dôležitých stránok v indexe chýbajú alebo niektoré z vašich dôležitých stránok boli chybne indexované, existuje niekoľko optimalizácií, ktoré môžete  implementovať. A tak nasmerovať robota Googlebot smerom, ako chcete indexovo prehľadávať váš webový obsah. Vyrozumenie vyhľadávačov o tom, ako indexovo prehľadávať vaše stránky, vám môže poskytnúť lepšiu kontrolu nad tým, čo skončí v indexe.

Väčšina ľudí premýšľa o tom, ako zaistiť, aby spoločnosť Google mohla nájsť ich dôležité stránky.  Je však celkom možné, že existujú vaše stránky, ktoré nechcete aby ich by Googlebot  našiel a prehľadával. Môžu to byť napríklad staré adresy URL, ktoré majú slabý obsah, duplicitné adresy URL (napríklad parametre triedenia a filtrovania pre elektronický obchod), špeciálne propagačné kódované stránky, pracovné alebo testovacie stránky atď.

Na presmerovanie robota Googlebot z určitých stránok a častí vášho webu použite súbor robots.txt.

Robots.txt

Súbory Robots.txt sa nachádzajú v koreňovom adresári webových stránok (napr. yourdomain.com/robots.txt) a naznačujú, ktoré časti vašej web stránky by sa mali alebo nemali vyhľadávačom preskúmavať.  Ako aj rýchlosť, akou sa indexovo prehľadáva vaša stránka, prostredníctvom špecifických príkazov robots.txt.

Ako robot Googlebot zaobchádza so súbormi robots.txt

 • Ak robot Googlebot nemôže nájsť súbor robots.txt pre web stránku, pokračuje v jeho indexovom prehľadávaní.
 • Ak robot Googlebot nájde súbor robots.txt pre web, spravidla sa bude riadiť pokynmi a pokračovať v indexovom prehľadávaní webu.
 • Ak robot Googlebot narazí na chybu pri pokuse o prístup k súboru robots.txt na webe a nedokáže zistiť, či nejaký existuje alebo nie, web nebude indexovo prehľadávať.

Upozornenie:

Optimalizujte rozpočet pre indexové prehľadávanie!

Rozpočet indexového prehľadávania predstavuje priemerný počet adries URL, ktoré robot Googlebot indexovo prehľadá na vašom webe pred opustením stránky. Optimalizácia rozpočtu indexového prehľadávania zaisťuje, aby robot Googlebot nestrácal čas indexovým prehľadávaním cez vaše nedôležité stránky s rizikom, že hrozí ignorovanie dôležitých stránok. Rozpočet indexového prehľadávania je najdôležitejší na veľmi veľkých webových stránkach s desiatkami tisíc adries. Nikdy však to nie je zlý nápad blokovať prehľadávačom prístup k obsahu, na ktorom vám určite nezáleží. Len nezabudnite neblokovať prístup prehľadávača na stránky, na ktoré ste pridali ďalšie príkazy, ako sú kanonické značky alebo značky NoIndex. Ak je  Googlebot blokovaný na stránke, nebude na nej schopný vidieť pokyny.

Nie všetky webové roboty nasledujú súbor robots.txt. Ľudia so zlými úmyslami (napr. zlodeji e-mailových adries) vytvárajú roboty, ktoré tento protokol nedodržiavajú. Niektorí zlí aktéri  používajú súbory robots.txt  k nájdeniu vášho  súkromného obsahu na webe. Aj keď sa zdá byť logické blokovať prehľadávače na súkromných stránkach, ako sú prihlasovacie a administračné stránky, takže sa nezobrazujú v indexe vyhľadávania, umiestnenie týchto adries URL do verejne prístupného súboru robots.txt tiež znamená, že ľudia so škodlivým úmyslom ich ľahšie nájdu. Je preto lepšie tieto stránky označiť ako NoIndex a  umiestniť ich mimo prihlasovací formulár namiesto ich umiestnenia do súboru robots.txt.

Viac informácií nájdete v časti robots.txt nášho Vzdelávacieho centra ( robots.txt portion of our Learning Center ).

Definovanie parametrov adresy URL v GSC

Niektoré stránky (najbežnejšie s elektronickým obchodom) sprístupňujú rovnaký obsah na viacerých rôznych adresách URL pridaním určitých parametrov k adresám URL. Ak ste niekedy nakupovali online, pravdepodobne ste zúžili vyhľadávanie pomocou filtrov. Môžete napríklad vyhľadať výraz „topánky“ na webe Amazon a potom spresniť vyhľadávanie podľa veľkosti, farby a štýlu. Po každom spresnení sa adresa URL mierne mení:

https://www.example.com/products/women/dresses/green.htmhttps://www.example.com/products/women?category=dresses&color=greenhttps://example.com/shopindex.php?product_id=32&highlight=green+dress&cat_id=1&sessionid=123$affid=43

Môžu prehľadávače nájsť všetok dôležitý obsah?

Keď už viete niektoré taktiky na zabezpečenie toho, aby sa vyhľadávacie nástroje prehľadávača  držali čo najďalej od vášho nedôležitého obsahu stránky, prečítajte si informácie o optimalizáciách, ktoré môžu robotovi Googlebot pomôcť nájsť vaše dôležité stránky.

Vyhľadávací nástroj bude niekedy schopný nájsť časti vášho webu indexovým prehľadávaním, ale z iných dôvodov môžu byť iné stránky alebo sekcie skryté. Je dôležité zabezpečiť, aby vyhľadávacie nástroje dokázali objaviť všetok obsah, ktorý chcete indexovať, a nielen vašu domovskú stránku.

Opýtajte sa sami seba na toto: Môže robot prechádzať cez vaše webové stránky, a nielen to?

Je váš obsah skrytý za prihlasovacími formulármi?

Ak od používateľov požadujete, aby sa pred prístupom k určitému obsahu prihlásili, vyplnili formulár alebo odpovedali na prieskumy, vyhľadávacie nástroje tieto chránené stránky neuvidia. Prehliadací robot sa určite neprihlási.

Spoliehate sa na vyhľadávacie formuláre?

Roboti nemôžu používať vyhľadávacie formuláre. Niektorí ľudia veria, že ak na svoje stránky umiestnia vyhľadávacie pole, vyhľadávacie nástroje budú môcť nájsť všetko, čo ich návštevníci hľadajú.

Je text skrytý v rámci netextového obsahu?

Formáty netextových médií (obrázky, video, GIF atď.) by sa nemali používať na zobrazenie textu, ktorý chcete indexovať. Vyhľadávacie nástroje síce zlepšujú rozpoznávanie obrázkov, ale nie je zaručené, že si ich budú môcť roboty prečítať a porozumieť im. Vždy je najlepšie pridať text do značky <HTML> na vašej webovej stránke.

Môžu vyhľadávacie nástroje sledovať navigáciu na vašom webe?

Rovnako ako prehľadávač potrebuje objaviť vaše stránky pomocou odkazov z iných stránok, potrebuje cestu odkazov na vašej vlastnej stránke, aby ich mohol viesť zo stránky na stránku. Ak máte stránku, ktorú chcete aby ju vyhľadali vyhľadávacie nástroje, ale na ktorú nie sú prepojené žiadne iné stránky, potom je takmer  neviditeľná. Mnohé weby robia kritickú chybu pri štruktúrovaní svojej navigácie spôsobom, ktorý je pre vyhľadávače neprístupný, čo bráni ich schopnosti dostať sa do výsledkov vyhľadávania.

Bežné chyby navigácie, ktoré môžu zabrániť indexovým prehliadačom vidieť všetko z vašej web stránky:

 • Mobilná navigácia, ktorá zobrazuje iné výsledky ako navigácia na pracovnej desktop ploche
 • Akýkoľvek typ navigácie, pri ktorej položky ponuky nie sú v kóde HTML, ako napríklad navigácie s podporou jazyka JavaScript. Google sa zlepšil pri prehľadávaní a porozumení Javascript, stále to však nie je dokonalý proces. Najbezpečnejším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa niečo našlo, porozumelo a indexovalo spoločnosťou Google, je vloženie všetkého do HTML.
 • Prispôsobenie alebo ukazovanie jedinečnej navigácie konkrétnemu typu návštevníka v porovnaní s ostatnými sa môže javiť ako maskovanie prehliadača vyhľadávacieho nástroja.
 • Zabudli ste na odkaz na primárnu stránku na vašom webe prostredníctvom navigácie – nezabudnite, odkazy sú cesty, ktoré indexové prehliadače sledujú k novým stránkam!

Preto je dôležité, aby váš web mal jasnú navigáciu a užitočné štruktúry adresárov URL.

Máte čistú informačnú architektúru?

Informačná architektúra je prax organizovania a označovania obsahu na webovej stránke s cieľom zlepšiť efektívnosť a vyhľadateľnosť pre používateľov. Najlepšia informačná architektúra je intuitívna, čo znamená, že používatelia by nemali premýšľať veľmi dlho a ťažko, aby prešli vašim webom alebo niečo našli.

Využívate súbory Sitemap?

Súbor Sitemap je zoznam webových adries na vašom webe, ktoré môžu prehľadávače použiť na zistenie a indexovanie vášho obsahu. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zabezpečiť, aby spoločnosť Google našla stránky s najvyššou prioritou, je vytvoriť súbor, ktorý spĺňa štandardy spoločnosti Google, a odoslať ho prostredníctvom služby Google Search Console. Odoslanie súboru Sitemap nenahrádza potrebu dobrej navigácie na webe, ale prehľadávačom môže určite pomôcť sledovať cestu ku všetkým vašim dôležitým stránkam.

Upozornenie:

Uistite sa, že ste zahrnuli iba adresy URL, ktoré chcete indexovať pomocou vyhľadávacích nástrojov, a nezabudnite poskytnúť prehľadávačom konzistentné pokyny. Napríklad do svojho súboru Sitemap nezahrňte adresu URL, ak ste ju zablokovali pomocou súboru robots.txt alebo do svojho súboru Sitemap zahrnuli adresy URL, ktoré sú duplikáty a nie preferovaná kanonická verzia (ďalšie informácie o kanonikalizácii poskytneme v kapitole 5!).

Prečítajte si viac informácií o súboroch Sitemap XML (Learn more about XML sitemaps )

Ak na vaše stránky nie sú prepojené žiadne iné linky či stránky, je stále možné, že ich budete indexovať odoslaním súboru Sitemap XML do Google Search Console. Neexistuje žiadna záruka, že do indexu zahrnie odoslanú adresu URL, ale stojí zato  si to vyskúšať!

Zobrazujú prehliadávače chyby, keď sa snažia získať prístup k vašim adresám URL?

V procese prehľadávania webových adries na vašom webovom serveri sa môže prehľadávač stretnúť s chybami. Môžete prejsť do prehľadu „Crawl Errors“ („Chyby indexového prehľadávania“) konzoly Google Search Console a zistiť adresy URL, na ktorých by k tomu mohlo dôjsť.  Tento prehľad vám ukáže chyby servera, ale nenájde chyby. Súbory protokolu servera vám to môžu tiež ukázať, ako aj ďalšie cenné  informácie, ako je napríklad frekvencia indexového prehľadávania. Pretože ale prístup a rozbor súborov protokolov servera je pokročilejšou taktikou, nebudeme o tom podrobne diskutovať v tejto našej  „Príručke pre začiatočníkov“, aj keď sa aj v nej môžete dozvedieť dosť aj o tejto problematike.

Predtým, ako budete môcť so správou o chybách indexového prehľadávania urobiť čokoľvek zmysluplné, je dôležité porozumieť nájdeným chybám servera a nie chybám „nenájdeným“.

Kódy 4xx: Keď prehľadávače vyhľadávacích nástrojov nemôžu získať prístup k vášmu obsahu z dôvodu chyby klienta

Chyby 4xx sú chyby klienta, čo znamená, že požadovaná adresa URL obsahuje nesprávnu syntax alebo sa nedá splniť. Jednou z najčastejších chýb 4xx je chyba „404 – nenájdená“. Môže k tomu dôjsť kvôli preklepu adresy URL, odstránenej stránke alebo nefunkčnému presmerovaniu, len na uvedenie  niekoľko príkladov. Keď vyhľadávacie nástroje dosiahnu 404, nebudú mať prístup k URL. Keď používatelia dosiahnu 404, môžu byť frustrovaní a odísť z web stránky.

Kódy 5xx: Keď prehľadávače vyhľadávacích nástrojov nemôžu získať prístup k vášmu obsahu z dôvodu chyby servera

Chyby 5xx sú chyby servera, čo znamená, že server, na ktorom sa webová stránka nachádza, nesplnil požiadavku vyhľadávača alebo vyhľadávacieho nástroja na prístup na stránku. V prehľade „Crawl Error“ v konzole Google Search Console je na tieto chyby vyhradená karta. Zvyčajne k tomu dôjde z dôvodu vypršania platnosti požiadavky na adresu URL, takže robot Googlebot žiadosť opustil. Prečítajte si dokumentáciu spoločnosti Google a získajte viac informácií o opravách problémov s pripojením na server.

Našťastie existuje spôsob, ako informovať vyhľadávačov aj vyhľadávacie nástroje o tom, že sa vaša stránka presunula – presmerovanie 301 (trvalé).

Povedzme, že stránku presuniete z  example.com/young-dogs/ na example.com/puppies/. Vyhľadávacie nástroje a používatelia potrebujú most na prechod zo starej adresy URL na novú. Tento most je presmerovaním 301.

Keď implementujete 301:

Link quity

 • Prevedie kapitál odkazu zo starého umiestnenia stránky na novú adresu URL

Indexovanie 

 • Pomáha spoločnosti Google nájsť a indexovať novú verziu stránky.

Skúsenosť užívateľa

 • Zabezpečuje, aby používatelia našli stránku, ktorú hľadajú.

Keď neimplementujete 301:

 • Bez čísla 301 sa oprávnenie z predchádzajúcej adresy URL neprenesie na novú verziu adresy URL
 • Prítomnosť 404 chýb na vašom webe sama o sebe nepoškodí výkonnosť vyhľadávania, ale nechať stránky 404 s hodnotením a obchodovaním môžu viesť k tomu, že vypadnú z indexu, podobne aj s hodnotením a prevádzkou, ktorá s nimi bude súvisieť.
 • Ak svojim návštevníkom umožnia kliknúť na mŕtve odkazy, prenesú ich na chybové stránky namiesto na zamýšľanú stránku, čo môže byť frustrujúce.

Samotný stavový kód 301 znamená, že sa stránka natrvalo presunula na nové miesto, takže sa vyhnete presmerovaniu adries URL na irelevantné stránky – adresy URL, na ktorých obsah pôvodnej adresy URL skutočne nie je aktívny. Ak stránka hodnotí dopyt a vy ho zadáte na adresu URL s iným obsahom, môže klesnúť na pozíciu v poradí, pretože obsah, ktorý ho robil relevantným pre tento konkrétny dopyt, už neexistuje. Kód 301 je výkonný – presúvajte adresy URL zodpovedne! Máte tiež možnosť presmerovať stránku 302, ale toto by malo byť vyhradené pre dočasné presuny a v prípadoch, keď odovzdanie vlastného odkazu nie je také dôležité. Nasmerovania 302 sú ako cestná obchádzka. Dočasne sifónujete premávku po určitej trase, ale nebude to tak navždy.

Upozornenie:

Dajte si pozor na presmerovavanie  reťazcov! Pre robot Googlebot môže byť ťažké dostať sa na vašu stránku, ak musí prejsť viacerými presmerovaniami. Spoločnosť Google nazýva tieto „reťaze presmerovania“ a odporúča ich čo najviac obmedziť. Ak presmerujete doménu example.com/1 na doménu example.com/2, potom sa neskôr rozhodnete presmerovať ju na doménu example.com/3, je najlepšie eliminovať sprostredkovateľa a jednoducho presmerovať doménu example.com/1 na example.com/3.

Learn more about redirect chains 

Po overení, či je web optimalizovaný na indexové prehľadávanie, je ďalším cieľom podnikania zabezpečiť jeho indexáciu.

Indexovanie: Ako vyhľadávacie nástroje interpretujú a ukladajú vaše stránky?

Keď ste sa ubezpečili, že vaše stránky boli indexovo prehľadané, je ďalšou úlohou podnikania zaistiť indexovanie. Je však pravdou, že  iba preto, že vaše stránky môžu vyhľadávacie nástroje vyhľadať a indexovo prehľadávať, bude to nevyhnutne znamenať, že budú uložené v ich indexe. V predchádzajúcej časti o prehľadávaní sme diskutovali o tom, ako vyhľadávacie nástroje objavujú vaše webové stránky. V indexe sa nachádzajú uložené a objavené vaše stránky. Keď prehľadávač nájde stránku, vyhľadávací stroj ju vykreslí rovnako ako by to urobil browser. V procese vyhľadávania vyhľadávací nástroj analyzuje obsah tejto stránky. Všetky tieto informácie sú uložené v indexe.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako indexovanie funguje a ako môžete zaistiť, aby sa vaše stránky dostali do tejto dôležitej databázy.

Môžem vidieť, ako indexový prehľadávač Googlebot vidí moje stránky?

Áno, verzia stránky uložená v pamäti bude odrážať snímku, v ktorej ju Googlebot naposledy prehľadal.

Google prehľadáva a ukladá webové stránky do vyrovnávacej pamäte pri rôznych frekvenciách. Viac zavedené a známe webové stránky, ktoré často uverejňujú príspevky ako https://www.nytimes.com, sa budú indexovo prehľadávať častejšie ako omnoho menej slávna webová stránka pre Roger the Mozbot’s side ruch, http://www.rogerlovescupcakes.com ( keby to bolo skutočné …)

Kliknutím na šípku rozbaľovacej ponuky vedľa adresy URL v SERP a výberom „Cached“ („Vyrovnávacia pamäť“ či „Medzipamäť) si môžete zobraziť, ako vyzerá vaša verzia stránky vo vyrovnávacej pamäti:

SEO optimalizácia návod

Môžete si tiež zobraziť textovú verziu svojich stránok a zistiť, či sa váš dôležitý obsah efektívne indexovo prehľadáva a ukladá do vyrovnávacej pamäte.

Sú stránky vôbec niekedy odstránené z indexu?

Áno, stránky je možné z indexu odstrániť! Niektoré z tých hlavných dôvodov, prečo je možné webovú adresu odstrániť, sú aj tieto:

 • Adresa URL vracia chybu „nenájdená“ (4xx) alebo chybu servera (5xx). Môže to byť náhodné (stránka bola presunutá a presmerovanie 301 nebolo nastavené) alebo úmyselné (stránka bola odstránená a príkaz 404 zadaný tak, aby dostal stránku z indexu).
 • Adresa URL obsahovala metaznačku Noindex. Túto značku môžu pridať vlastníci stránok, aby vyhľadávaču dali pokyn, aby ich stránku vynechal z indexu.
 • Adresa URL bola penalizovaná manuálne za porušenie pokynov pre správcov webu pre vyhľadávače a v dôsledku toho bola z indexu odstránená.
 • Blokovanie adresy URL bolo zablokované a bolo potrebné pridať heslo, aby návštevníci mali prístup na stránku.

Ak sa domnievate, že sa stránka na vašom webe, ktorá sa predtým nachádzala v indexe Google, už nezobrazuje, môžete pomocou nástroja na kontrolu webových adries zistiť stav stránky alebo pomocou nástroja „Fetch as Google“ (Načítať ako Google), ktorý má funkciu „Indexovanie žiadostí“ k odoslaniu jednotlivých adries URL do indexu.

(Bonus: GSC nástroj „Načítať“  má tiež možnosť „vykreslenia“, ktorá vám umožní zistiť, či existujú nejaké problémy s tým, ako Google interpretuje vašu stránku).

Povedzte vyhľadávacím nástrojom, ako indexovať vašu stránku

Meta príkazy robotov

Príkazy meta (alebo „metaznačky“) sú pokyny, ktoré môžete dať vyhľadávacím nástrojom v súvislosti s tým, ako chcete, aby sa s vašou webovou stránkou zaobchádzalo.

Môžete indexovým prehľadávačom vyhľadávacieho nástroja napríklad povedať,  „neindexujte túto stránku vo výsledkoch vyhľadávania“ alebo „neprechádzajte žiadne odkazy  na stránke“. Tieto pokyny sa vykonávajú prostredníctvom Robots Meta Tags na <head> vašich HTML stránkach (používajú sa najčastejšie sa) alebo prostredníctvom značky X-Robots-Tag  v HTTP header.

Roboti meta tag

Metatag robotov môžete použiť v rámci <head> HTML vašej webovej stránky. Môžete tak vylúčiť všetky alebo konkrétne vyhľadávacie nástroje. Uvádzame najbežnejšie meta smernice spolu so situáciami, v ktorých by ste ich mohli uplatniť.

index / noindex hovorí vyhľadávačom, či by sa stránka mala prehľadávať a uchovávať v indexe vyhľadávacích nástrojov na načítanie. Ak sa rozhodnete používať výraz „noindex“, komunikujete s prehľadávačom pokiaľ chcete, aby bola stránka vylúčená z výsledkov vyhľadávania. Vyhľadávacie nástroje predvolene predpokladajú, že môžu indexovať všetky stránky, takže použitie hodnoty „index“ nie je potrebné.

 • Kedy ho môžete použiť: Môžete sa rozhodnúť označiť stránku ako „noindex“, ak sa pokúšate orezať niektoré stránky z indexu Google vášho webu (napr.: profilové stránky generované používateľmi), ale napriek tomu ich chcete mať prístupné pre návštevníkov.

follow / nofollow hovorí vyhľadávacím nástrojom, či by sa mali odkazy na stránke nasledovať alebo nie. Výsledok „Follow“ vedie k robotom nasledujúcim na odkazy na vašej stránke a odovzdaním vlastného odkazu na tieto adresy URL. Alebo, ak sa rozhodnete pre voľbu „nofollow“, vyhľadávacie nástroje nebudú nasledovať alebo prenášať žiadny odkaz na odkaz a na odkazy na stránke. V predvolenom nastavení sa predpokladá, že všetky stránky majú atribút „follow“.

 • Kedy to môžete použiť: nofollow sa často používa spolu s noindexom, keď sa snažíte zabrániť indexovaniu stránky, ako aj zabráneniu indexovému prehľadávaču nasledovať odkazy na stránke.

noarchive sa používa na obmedzenie vyhľadávacích nástrojov v ukladaní kópie stránky  vyrovnávacej pamäte. V predvolenom nastavení budú vyhľadávače udržiavať viditeľné kópie všetkých stránok, ktoré indexovali, prístupné pre vyhľadávače prostredníctvom odkazu vo vyrovnávacej pamäti vo výsledkoch vyhľadávania.

 • Kedy to môžete použiť: Ak prevádzkujete web elektronického obchodu a vaše ceny sa pravidelne menia, môžete zvážiť značku noarchive, aby ste zabránili hľadajúcim v tom, aby videli zastarané ceny.

Tu je príklad meta robotov noindex a  nofollow tag:

<!DOCTYPE html><html><head><meta name="robots" content="noindex, nofollow" /></head><body>

Tento príklad vylučuje všetky vyhľadávacie nástroje z indexovania stránky a sledovania akýchkoľvek odkazov na stránke. Ak chcete vylúčiť viacero prehľadávačov, napríklad Googlebot a Bing, je v poriadku použiť viacero značiek vylúčení robotov.

X-Robots-Tag

Značka x-robots sa používa v hlavičke HTTP vašej adresy URL a poskytuje väčšiu flexibilitu a funkčnosť ako metaznačky, ak chcete blokovať vyhľadávacie nástroje v mierke. Môžete použiť regulárne výrazy, blokovať súbory iné ako HTML zložky a používať  značky noindex.

Môžete napríklad ľahko vylúčiť celé priečinky alebo typy súborov (napríklad moz.com/no-bake/old-recipes-to-noindex):

<Files ~ “\/?no\-bake\/.*”> Header set X-Robots-Tag “noindex, nofollow”</Files>
 

Ďalšie informácie o meta značkách robotov nájdete v Google’s Robots Meta Tag Specifications.

Pochopenie rôznych spôsobov, ako môžete ovplyvniť indexové prehľadávanie a indexovanie, vám pomôže vyhnúť sa bežným nástrahám, ktoré môžu zabrániť nájdeniu dôležitých stránok.

Hodnotenie: Ako vyhľadávacie nástroje hodnotia adresy URL?

Ako zabezpečujú vyhľadávače, že keď niekto zadá dopyt do vyhľadávacieho panela, na oplátku získa relevantné výsledky? Tento proces sa nazýva klasifikácia alebo zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa najrelevantnejších až najmenej relevantných pre konkrétny dotaz.

Vyhľadávacie nástroje na určenie relevantnosti používajú algoritmy. Proces alebo vzorec, pomocou ktorého sa uložené informácie získavajú a usporiadajú zmysluplným spôsobom. Tieto algoritmy prešli v priebehu rokov mnohými zmenami s cieľom zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania. Spoločnosť Google napríklad každý deň upravuje algoritmy. Niektoré z týchto aktualizácií sú vylepšeniami menšej kvality, zatiaľ čo iné sú hlavnými/širšími aktualizáciami algoritmov, ktoré sa používajú na riešenie konkrétneho problému, ako napríklad na riešenie problému spamu typu Penguin. V histórii zmien algoritmov Google nájdete históriu potvrdených aj nepotvrdených aktualizácií Google siahajúcich až do roku 2000.

Prečo sa algoritmus mení tak často? Snaží sa nás spoločnosť Google držať v strehu? Aj keď Google vždy neodhaľuje špecifiká toho, prečo robia to, čo robia, vieme, že cieľom spoločnosti Google pri vykonávaní úprav algoritmov je zlepšiť celkovú kvalitu vyhľadávania. Preto spoločnosť Google v odpovedi na otázky týkajúce sa aktualizácie algoritmov odpovie asi niečo podobné: „Stále robíme kvalitné aktualizácie.“ To naznačuje, že ak vaše stránky utrpeli po úprave algoritmu, porovnajte ich s pokynmi spoločnosti Google pre kvalitu alebo hodnotiteľmi kvality vyhľadávania.

Čo chcú vyhľadávače?

Vyhľadávacie nástroje vždy chceli to isté: poskytnúť užitočné odpovede na otázky vyhľadávača v najužitočnejších formátoch. Ak je to pravda, tak prečo sa zdá, že SEO je dnes iné ako v minulých rokoch?

Premýšľajte o tom z pohľadu toho, kto sa učí nový cudzí jazyk.

Spočiatku je  porozumenie jazyku veľmi rudimentárne. Postupom času sa štúdium jazyka začína prehlbovať a učíme sa sémantike. Významu za jazykom a vzťahu medzi slovami a frázami. Nakoniec, s dostatočnou praxou, študent pozná jazyk dostatočne dobre na to, aby porozumel významovým odtieňom slov  a je schopný poskytnúť odpovede na dokonca vágne alebo neúplné otázky.

Keď sa vyhľadávacie nástroje ešte len začínali učiť náš jazyk, bolo oveľa jednoduchšie zahrať si systém pomocou trikov a taktík, ktoré vlastne odporujú pokyny pre kvalitu. Vezmite napríklad výplň kľúčových slov. Ak by ste chceli ohodnotiť konkrétne kľúčové slovo, napríklad „vtipné vtipy“, môžete na svoju stránku pridať slová „vtipné vtipy“ a urobiť z nich výrazné výrazy v nádeji, že v tomto období zvýšite hodnotenie:

 • Vitajte na vtipných vtipoch! Rozprávame najzábavnejšie vtipy na svete. Zábavné vtipy sú zábavné a šialené. Váš vtipný vtip čaká. Posaďte sa a čítajte vtipné vtipy, pretože vtipné vtipy vám môžu urobiť radosť a zábavu. Niektoré vtipné obľúbené vtipné vtipy.

Táto taktika sa týkala nedobrých užívateľských zážitkov a namiesto smiechu z vtipných vtipov boli ľudia bombardovaní nepríjemným, ťažko čitateľným textom. Možno to fungovalo v minulosti, ale nikdy to nebolo to, čo vyhľadávacie nástroje vlastne chceli.

Aké úlohy zohrávajú odkazy v SEO

Keď hovoríme o odkazoch, mohli by sme myslieť na dve veci. Spätné odkazy (backlink, inbound) alebo „prichádzajúce odkazy“ sú odkazy z iných webových stránok, ktoré smerujú na váš web, zatiaľ čo interné odkazy (internal links) sú odkazy na vašom vlastnom webe, ktoré smerujú na vaše ďalšie stránky (na tom istom webe).

Odkazy historicky zohrávali v SEO veľkú úlohu. Vyhľadávače veľmi skoro potrebovali pomoc pri zisťovaní, ktoré adresy URL boli dôveryhodnejšie ako iné, aby im pomohli určiť, ako hodnotiť výsledky vyhľadávania. Pomohlo im to vypočítanie počtu odkazov smerujúcich na ktorúkoľvek danú stránku.

Spätné odkazy fungujú veľmi podobne ako sprostredkovanie WoM v reálnom živote (Word-of-Mouth). Zoberme si napríklad hypotetickú kaviareň Jenny’s Coffee:

 • Odporúčania od ostatných = dobré znamenie oprávnenej autority

               Príklad: Mnoho rôznych ľudí vám už povedalo, že Jenny’s Coffee je najlepšia v meste

 • Odporúčania od vás = neobjektívne, takže to nie je dobré znamenie autority

               Príklad: Jenny tvrdí, že Jenny’s Coffee je najlepšia v meste

 • Odporúčania z irelevantných alebo nekvalitných zdrojov = nie sú dobrým znakom autority a mohli by vás dokonca označiť ako spam

               Príklad: Jenny zaplatila za to, že ľudia, ktorí ju nikdy nenavštívili v jej kaviarni, povedali  

               ostatným, aké je to tam dobré.

 • Žiadne odporúčania = nejasné oprávnenie autority

               Príklad: Jenny’s Coffee môže byť dobrá, ale nenašli ste nikoho, kto má o tom svoj názor,

               takže si nemôžete byť istí.

Preto bol vytvorený PageRank. PageRank (súčasť základného algoritmu spoločnosti Google) je algoritmus na analýzu odkazov pomenovaný po jednom zo zakladateľov spoločnosti Google ( Larry Page). PageRank odhaduje dôležitosť webovej stránky pomocou merania kvality a množstva odkazov, ktoré na ňu smerujú. Predpokladá sa, že čím relevantnejšia, dôležitejšia a dôveryhodnejšia webová stránka je, tým viac odkazov získa.

Čím prirodzenejšie spätné odkazy máte z vysoko dôveryhodných webových stránok, tým lepšie sú vaše šance na lepšie a vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Akú úlohu hrá v SEO obsah stránky

Odkazy by nemali zmysel, ak by na niečo nepresmerovali hľadajúcich. To  niečo je obsah! Obsah nie sú len obyčajné slová. Je to čokoľvek, čo by mali byť konzumované vyhľadávačmi – je to videoobsah, obrazový obsah a samozrejme text. Ak sú vyhľadávače odkazovacie zariadenia, obsah je spôsob, akým tieto vyhľadávacie nástroje poskytujú tieto odpovede.

Kedykoľvek niekto vykoná vyhľadávanie, existujú tisíce možných výsledkov. Ako teda vyhľadávacie nástroje rozhodnú, na ktorých stránkach vyhľadávač nájde to cenné? Veľkou časťou pri určovaní toho, kde si vaša stránka pri danom dopyte poradí je hlavne to, do akej miery sa obsah na vašej stránke zhoduje so zámerom dopytu. Inými slovami, zodpovedá táto stránka slovám, ktoré boli prehľadané, a pomáha pri plnení úlohy, ktorú sa vyhľadávač snažil splniť?

Z tohto dôvodu zamerania na spokojnosť používateľov a splnenie úloh neexistujú prísne kritériá na to, ako dlhý by mal byť váš obsah, koľkokrát by mal obsahovať kľúčové slovo alebo čo ste vložili do značiek hlavičky. Všetko toto môže hrať úlohu pri výkone stránky pri vyhľadávaní, mali by sa však zamerať na používateľov, ktorí budú čítať obsah.

Dnes, so stovkami alebo dokonca tisíckami hodnotiacich signálov, hlavné prvé tri signály zostali pomerne konzistentné: odkazy na vaše webové stránky (ktoré slúžia ako signály dôveryhodnosti tretích strán), obsah na stránke (kvalitný obsah, ktorý spĺňa zámer vyhľadávača) a RankBrain.

Čo je RankBrain?

Náš SEO optimalizácia návod rieši aj RankBrain, ktorý je súčasťou strojového učenia základného algoritmu spoločnosti Google. Strojové učenie je počítačový program, ktorý v priebehu času zdokonaľuje svoje predpovede prostredníctvom nových pozorovacích a školiacich údajov. Inými slovami, stále sa učí a pretože sa stále učí, výsledky vyhľadávania by sa mali neustále zlepšovať.

Napríklad, ak RankBrain zaznamená URL s nižším hodnotením, ktoré poskytuje lepší výsledok pre používateľov ako adresy URL s vyšším hodnotením, môžete sa staviť, že RankBrain tieto výsledky upraví. Takto  sa relevantnejší výsledok posunie vyššie a menej relevantné stránky sa prehodnotia ako vedľajší produkt.

Rovnako ako nevieme o väčšine vecí vo vyhľadávač, nevieme presne, čo obsahuje RankBrain, ale zrejme to nevedia ani  ľudia v službách Google.

Čo to znamená pre SEO?

Pretože Google bude aj naďalej využívať RankBrain na propagáciu najrelevantnejšieho a najužitočnejšieho obsahu, musíme sa viac než kedykoľvek predtým zamerať na naplnenie zámeru vyhľadávača. Poskytnite najlepšie možné informácie a skúsenosti hľadajúcim, ktorí by mohli pristáť na vašej stránke. A tým ste urobili  veľký prvý krok k dobrému výkonu vo svete RankBrain.

Metriky interakcií: korelácia, príčinná súvislosť alebo oboje?

Pri hodnotení Google sú metriky interakcií najpravdepodobnejšou koreláciou a príčinnou súvislosťou. Keď hovoríme o metrikách interakcie, máme na mysli údaje, ktoré vyjadrujú interakciu vyhľadávačov s vašimi stránkami z výsledkov vyhľadávania. To sa týka napríklad:

 • Kliknutia (návštevy z vyhľadávania)
 • Čas na stránke (množstvo času, ktorý návštevník strávil na stránke pred opustením stránky)
 • Miera okamžitých odchodov (percento všetkých návštev webových stránok, na ktorých používatelia videli iba jednu stránku)
 • Pogo-sticking (kliknutie na organický výsledok a potom rýchly návrat na SERP, aby ste si vybrali iný výsledok)

Mnoho testov, vrátane prieskumu Mozovho vlastného faktora hodnotenia, naznačilo, že metriky interakcií korelujú s vyšším hodnotením, ale príčinné súvislosti sa stále diskutujú. Poukazujú dobré metriky interakcie iba na vysoko hodnotené weby? Alebo sú stránky hodnotené vysoko, pretože disponujú dobrými metrikami interakcie?

Čo Google povedal

Hoci výraz „signál priameho hodnotenia“ nikdy nepoužili, spoločnosť Google si bola istá, že údaje o kliknutiach absolútne používajú na úpravu SERP pre konkrétne dotazy.

Bývalý vedúci kvality vyhľadávania spoločnosti Google, Udi Manber, tvrdí:

„Samotné hodnotenie ovplyvňujú údaje o kliknutiach. Ak zistíme, že pre konkrétny dopyt 80% ľudí klikne na # 2 a len 10% na # 1, po chvíli zistíme, že # 2 je pravdepodobne ten, ktorý ľudia chcú, takže ho prepneme. “

Ďalší komentár od bývalého inžiniera Google Edmonda Laua potvrdzuje toto:

„Je celkom jasné, že akýkoľvek rozumný vyhľadávací nástroj by využíval údaje o kliknutiach na svoje vlastné výsledky na spätnú väzbu do hodnotenia s cieľom zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania. Skutočná mechanika spôsobu použitia údajov o kliknutiach je často patentovaná, ale spoločnosť Google jasne ukazuje, že údaje o kliknutiach používa spolu so svojimi patentmi na systémy, ako sú položky obsahu upravené podľa poradia. “

Pretože spoločnosť Google potrebuje udržiavať a zlepšovať kvalitu vyhľadávania, zdá sa nevyhnutné, že metriky interakcie sú viac ako korelácie. Zdá sa však, že spoločnosti Google chýba metrika interakcie s volaním ako „hodnotiaci signál“, pretože tieto metriky sa používajú na zlepšenie kvality vyhľadávania a poradie jednotlivých adries URL je iba vedľajším produktom.

Čo testy potvrdili

Rôzne testy potvrdili, že spoločnosť Google upraví objednávku SERP v reakcii na zapojenie vyhľadávača:

 • Rand Fishkin’s 2014 test

Výsledkom testu Rand Fishkin v roku 2014 bol výsledok  #7, ktorý sa posunul na prvé miesto #1 po tom, čo približne 200 ľudí kliklo na webovú adresu zo SERP. Je zaujímavé, že zlepšenie hodnotenia sa zdalo byť izolované na lokalizácii ľudí, ktorí navštívili odkaz. Pozícia sa zvýšila v USA, kde sa nachádzalo veľa účastníkov, zatiaľ čo na stránke v Google Canada a Google Austrálii  zostávala nižšia.

 • Larry Kim’s comparison

Porovnanie hlavných stránok a ich priemerná doba zotrvania pred a po RankBrain naznačila, že súčasť strojového učenia algoritmu Google znižuje pozíciu pozícií stránok, na ktorých ľudia nestrávia toľko času.

 • Darren Shaw’s testing

Testovanie Darrena Shawa ukázalo vplyv správania používateľov na výsledky miestneho vyhľadávania a výsledkov mapových balíkov.

Keďže metriky zapojenia používateľov sa jasne používajú na úpravu kvality SERP a zmeny pozície pozícií ako vedľajšieho produktu, je možné povedať, že SEO by sa mali optimalizovať na zapojenie. Interakcia nemení objektívnu kvalitu vašej webovej stránky, ale skôr vašu hodnotu pre hľadajúcich v porovnaní s inými výsledkami daného dotazu. Preto, ak by sa na vašej stránke alebo jej spätných odkazoch neuskutočnili žiadne zmeny, môže dôjsť k zníženiu jej hodnotenia, ak správanie používateľov naznačuje, že sa im páčia iné stránky omnoho viac.

Pokiaľ ide o hodnotenie webových stránok, metriky interakcií fungujú ako kontrolór faktov. Objektové faktory, ako sú odkazy a obsah, najprv ohodnotia stránku a potom metriky interakcií pomôžu spoločnosti Google prispôsobiť sa, ak to neurobia správne.

Vývoj výsledkov vyhľadávania

Keď vyhľadávacím nástrojom chýbala sofistikovanosť, ktorú majú dnes, pojem „10 blue links“ bol vytvorený tak, aby opisoval plochú štruktúru SERP. Vždy, keď sa uskutočnilo vyhľadávanie, spoločnosť Google vrátila stránku s 10 organickými výsledkami, z ktorých každá bola v rovnakom formáte.

SEO optimalizácia návod

V tejto oblasti vyhľadávania bolo držanie bodu  #1 svätým grálom SEO. Ale potom sa niečo stalo. Google začal na svoje stránky s výsledkami vyhľadávania pridávať výsledky v nových formátoch nazývaných funkcie SERP. Niektoré z týchto funkcií SERP zahŕňajú:

 • Platené reklamy
 • Odporúčané útržky (úryvky)
 • Ľudia sa tiež pýtajú (ask box)
 • Miestny (mapový) balíček
 • Panel znalostí
 • Odkazy na podstránky (sitelinks)

A Google neustále pridáva nové veci. Dokonca experimentovali s „nulovými výsledkami SERP“.  Javom, v ktorom bol v SERP zobrazený iba jeden výsledok z „Grafu znalostí“ (Kovledge Graph) bez toho, aby boli pod ním ďalšie možnosti zobrazenia viacerých  výsledkov vyhľadávania.

Pridanie týchto funkcií spôsobilo počiatočnú paniku z dvoch hlavných dôvodov. V prvom rade mnohé z týchto funkcií spôsobili, že organické výsledky boli ďalej uvádzané v SERP. Ďalším vedľajším produktom je to, že menej organických vyhľadávačov kliká na organické výsledky, pretože na samotné SERP sa odpovedá na viac otázok.

Prečo by to spoločnosť Google vlastne robila? Všetko sa to vracia späť k vyhľadávaniu. Správanie používateľa naznačuje, že niektoré otázky sú lepšie uspokojené rôznymi formátmi obsahu. Všimnite si, ako sa rôzne typy funkcií SERP zhodujú s rôznymi typmi zámerov dotazu.

Zámer dopytu

 • Informačný
 • Informačný s jednou odpoveďou
 • Lokálny
 • Transakčný

Možná funkcia SERP bola spustená

 • Odporúčaný úryvok
 • Graf znalostí / okamžitá miestna odpoveď
 • Mapový balíček
 • Nakupovanie

O tejto problematike sa budeme viac baviť v Kapitole 3. Zatiaľ je dôležité si uvedomiť, že odpovede môžu byť poskytnuté hľadajúcim v širokej škále formátov. Aj to, ako štruktúra vášho obsahu môže ovplyvniť formát, v akom sa objavuje pri vyhľadávaní.

Lokalizované vyhľadávanie

Vyhľadávač, ako je Google, má svoj vlastný index miestnych zoznamov firiem, z ktorého vytvára výsledky miestneho vyhľadávania.

Ak vykonávate miestnu službu v oblasti SEO pre firmu, ktorá má fyzické miesto, a ktoré môžu zákazníci osobne navštíviť (napr. zubár) alebo pre firmu, ktorá cestuje za návštevou svojich zákazníkov (napr. inštalatér), uistite sa, že si nárokujete, overíte a optimalizujete bezplatne Zoznam mojich firiem na Googli (Google My Business Listing).

Pokiaľ ide o výsledky lokalizovaného vyhľadávania, spoločnosť Google určuje poradie pomocou troch hlavných faktorov:

1. Relevantnosť

2. Vzdialenosť

3. Výnimočnosť

Relevantnosť

Relevancia je, do akej miery sa miestna firma zhoduje s tým, čo hľadač hľadá. Ak chcete zaistiť, aby podnik robil všetko, čo môže byť relevantné pre vyhľadávačov, uistite sa, že sú informácie o firme úplné a správne vyplnené.

Vzdialenosť

Google používa vašu geografickú polohu, aby lepšie poslúžil vašim miestnym výsledkom. Výsledky miestneho vyhľadávania sú mimoriadne citlivé na blízkosť, ktorá sa týka umiestnenia vyhľadávača a / alebo umiestnenia špecifikovaného v dotaze (ak ho vyhľadávač zahrnul).

Výsledky organického vyhľadávania sú citlivé na umiestnenie vyhľadávača, aj keď zriedka sú také výrazné ako vo výsledkoch miestnych balíkov.

Výnimočnosť

Spoločnosť Google sa zameriava na to, aby odmenila podniky, ktoré sú v skutočnom svete dobre známe. Spoločnosť Google okrem popri offline významých firmách pri vyhľadávaní miestneho rebríčka zvažuje aj niektoré lokálne faktory online, ako napríklad:

 • Recenzie

Počet recenzií Google, ktoré miestna firma dostane, a sentiment týchto recenzií majú významný vplyv na ich schopnosť umiestniť sa v miestnych výsledkoch.

 • Citácie

„Citácia firmy“ alebo „firemný záznam“ je webový odkaz na „NAP“ miestnej firmy (meno, adresa, telefónne číslo) na lokalizovanej platforme (Yelp, Acxiom, YP, Infogroup, Localeze atď.)

Miestne rebríčky sú ovplyvňované počtom a konzistentnosťou citácií miestnych firiem. Spoločnosť Google pri vytváraní indexu miestneho podnikania využíva údaje z rôznych zdrojov. Keď spoločnosť Google nájde viac konzistentných odkazov na obchodné meno, miesto a telefónne číslo, posilní to „dôveru“ spoločnosti Google v platnosť týchto údajov. To potom vedie k tomu, že spoločnosť Google je schopná ukázať firmu s vyššou mierou dôvery. Google tiež používa informácie z iných zdrojov na webe, ako sú odkazy a články.

 • Organické hodnotenie

Osvedčené postupy SEO sa vzťahujú aj na miestne SEO, pretože spoločnosť Google pri určovaní miestneho hodnotenia zohľadňuje aj pozíciu webových stránok vo výsledkoch organického vyhľadávania.

V nasledujúcej kapitole sa dozviete osvedčené postupy na stránke, ktoré pomôžu spoločnosti Google a používateľom lepšie porozumieť obsahu vašej stránky.

 • Miestne zapojenie

Hoci spoločnosť Google nie je uvedená ako faktor miestneho hodnotenia, úloha lokálneho zapojenia sa bude s postupom času zvyšovať. Spoločnosť Google pokračuje v obohacovaní miestnych výsledkov zahrnutím údajov v reálnom svete, ako sú populárne časy návštev a priemerná dĺžka návštev.

SEO optimalizácia návod

… a dokonca poskytuje vyhľadávačom možnosť klásť obchodné otázky!

SEO optimalizácia návod

Nepochybne dnes viac ako kedykoľvek predtým sú miestne výsledky vyhľadávaní ovplyvňované údajmi z reálneho sveta. Táto interaktivita je spôsob, akým vyhľadávači  sa dostávajú do kontaktu s miestnymi podnikmi a reagujú na ne. Nie sú to čisto statické (a hrania  schopné) informácie, ako sú odkazy a citácie.

Keďže spoločnosť Google chce hľadajúcim ľuďom dodávať najlepšie a najrelevantnejšie miestne firmy, dáva im to zmysel, aby pomocou metrík zapojenia v reálnom čase určovali kvalitu a relevantnosť.

Nemusíte poznať prínosy a nevýhody algoritmov spoločnosti Google (to zostáva záhadou!). Ale už  teraz by ste mali mať vynikajúce základné vedomosti o tom, ako vyhľadávací nástroj vyhľadáva, interpretuje, ukladá a hodnotí obsah stránky. Vyzbrojení týmito znalosťami sa poďme dozvedieť viac o výbere kľúčových slov, na ktoré bude váš obsah zacieľovať v Kapitole 3 (Prieskum kľúčových slov)!

naše služby

konzultácia

KONZULTÁCIA

Spravujete si svoje kampane vo vlastnej réžii, ale chceli by ste sa poradiť? Vieme sa stretnúť a prebrať si váš projekt.
služby

WORKSHOP

Ak sa máte záujem vzdelávať a učiť sa na praktických príkladoch, tak Workshop je pre vás vhodné riešenie.
digital

DIGITÁLNY MARKETING

Táto forma služby je založená na pravidelnej mesačnej spolupráci a je zväčša tou najefektívnejšou.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

dostávajte novinky ohľadom seo

Návody, tipy a triky a množstvo užitočných informácií ktoré mômožu nakopnúť vaše podnikanie.

Ostatné články

SEO

SEO optimalizácia návod – tvorba spätných odkazov (6)

Vytváranie odkazov je proces, ktorý vedie k tomu, aby iné webové stránky odkazovali späť na vaše webové stránky. Vytváranie odkazov je jednou z mnohých taktík používaných pri optimalizácii vyhľadávacích nástrojov (SEO).

SEO

SEO optimalizácia návod – technické SEO (5)

Teraz, keď ste vytvorili hodnotný obsah na základe solídneho prieskumu kľúčových slov, je dôležité zabezpečiť, aby bol čitateľný nielen pre ľudí, ale aj pre vyhľadávače!

technický audit zadarmo

Zadarmo skontrolujeme vašu web stránku. Spoľahlivo odhalíme chyby ktoré môžu viesť k tomu, že váša stránke generuje málo dopytov. Všetky chyby a spôsoby ich riešenia vám radi vysvetlíme. 

nástroje