SEO optimalizácia návod - technické SEO - kapitola 5.

SEO optimalizácia návod – technické SEO (5)

Teraz, keď ste vytvorili hodnotný obsah na základe solídneho prieskumu kľúčových slov, je dôležité zabezpečiť, aby bol čitateľný nielen pre ľudí, ale aj pre vyhľadávače!

Teraz, keď ste vytvorili hodnotný obsah na základe solídneho prieskumu kľúčových slov, je dôležité zabezpečiť, aby bol čitateľný nielen pre ľudí, ale aj pre vyhľadávače!  

Nemusíte mať hlboké technické znalosti týchto pojmov , ale je dôležité pochopiť, čo tieto technické prostriedky robia, aby ste o nich mohli s vývojármi inteligentne hovoriť. Hovoriť jazykom vývojárov je dôležité, pretože pravdepodobne budete musieť vykonať niektoré z vašich optimalizácií. Je nepravdepodobné, že by uprednostnili vaše požiadavky, ak nerozumejú vašej žiadosti alebo nechápu jej dôležitosť. Keď si so svojimi vývojármi vytvoríte dôveryhodnosť a dôveru, môžete začať prekonávať byrokratické prekážky často blokujúce to, aby bola robota úspešne vykonaná.

Upozornenie:

Účinné SEO potrebuje podporu viacerých tímov

Je nevyhnutné mať so svojimi vývojármi zdravý vzťah aj preto, aby ste mohli úspešne vyriešiť problémy so SEO. Nečakajte, až technický problém zapríčiní negatívne rozvetvené dôsledky SEO pre vývojárov. Namiesto toho spojte sily vo fáze plánovania s cieľom úplne sa vyhnúť problémom. Ak tak neurobíte, môže to stáť neskôr čas a peniaze.

Pokiaľ chcete zabezpečiť, aby vaše webové stránky boli štruktúrované pre ľudí aj pre prehľadávače, potom okrem podpory viacerých tímov je nevyhnutné porozumieť technickej optimalizácii SEO. Preto sme túto kapitolu rozdelili do troch častí:

 • Ako fungujú webové stránky
 • Ako vyhľadávače chápu webové stránky
 • Ako používatelia komunikujú s webovými stránkami

Keďže technická štruktúra stránky môže mať výrazný vplyv na jej výkonnosť, je nevyhnutné, aby každý porozumel týmto zásadám. Môže byť tiež dobré zdieľať túto časť príručky so svojimi programátormi, autormi obsahu a návrhármi, aby všetky strany zapojené do konštrukcie stránok boli na tej istej vlne.

Ako fungujú webové stránky

Ak optimalizácia vyhľadávača je proces optimalizácie webových stránok pre vyhľadávanie, potom SEO potrebujú mať minimálne základné znalosti o tom, čo vlastne optimalizujú!

Nižšie uvádzame vývoj webovej stránky od nákupu názvu domény až po jej úplné zobrazenie v prehliadači. Dôležitou súčasťou tvorby web stránky  je kritický spôsob jej vykresľovania. Je to proces prehliadača, ktorý mení kód webovej stránky na viditeľnú stránku.

Vedieť a pochopiť tieto veci o webových stránkach je pre SEO dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Kroky v tomto procese zostavenia webovej stránky môžu ovplyvniť časy načítania stránky. Rýchlosť nie je dôležitá iba na udržanie si používateľov na vašom webe, ale je to tiež jeden z faktorov hodnotenia spoločnosti Google.
 • Spoločnosť Google poskytuje určité zdroje, napríklad JavaScript, pri „druhom prechode“. Google sa najskôr pozrie na stránku bez JavaScriptu, potom o niekoľko dní až o niekoľko týždňov neskôr vykreslí JavaScript. To znamená, že prvky kritické pre SEO, ktoré sa pridajú na stránku pomocou JavaScriptu, nemusia byť indexované.

Predstavte si, že proces načítania webových stránok je ako vaše dochádzanie do práce. Pripravíte sa doma, pozbierate si veci, ktoré potrebujete do kancelárie, a potom pôjdete tou najrýchlejšou cestou z domu do práce. Bolo by hlúpe obuť si len jednu z vašich topánok, ísť dlhšou cestou do práce, nechať si veci v kancelárii, potom sa okamžite vrátiť domov, aby ste si obuli tú druhú topánku, však? To je to, čo neefektívne webové stránky robia. Táto kapitola vás naučí, ako diagnostikovať, kde môžu byť vaše webové stránky neefektívne, čo môžete urobiť pre ich zefektívnenie. Aj aké sú pozitívne dôsledky na vaše hodnotenie a skúsenosti používateľov, ktoré môžu vyplynúť z tohto zefektívnenia procesu.

Pred prístupom na webovú stránku je potrebné ju nastaviť!

 1. Názov domény je zakúpený. Názvy domén, ako napríklad moz.com, sa nakupujú od registrátora názvov domén, ako je GoDaddy alebo HostGator. Títo registrátori sú iba organizácie, ktoré spravujú rezervácie doménových názvov.
 • Názov domény je prepojený s IP adresou. Internet nechápe názov ako „moz.com“ ako adresy webových stránok bez pomoci serverov názvov domén (DNS). Internet používa sériu čísiel nazývaných adresa internetového protokolu (IP) (napr. 127.0.0.1). My ale chceme používať mená ako moz.com, pretože si ich ľudia ľahšie zapamätajú. Potrebujeme použiť DNS na prepojenie týchto ľuďmi čitateľných mien so strojom čitateľnými číslami.

Ako sa webová stránka dostáva zo servera do prehliadača

 1. Doména požiadaviek používateľa. Teraz, keď je názov prepojený s IP adresou prostredníctvom DNS, môžu ľudia požiadať o webovú stránku zadaním názvu domény priamo do svojho prehliadača alebo kliknutím na odkaz na webovú stránku.
 • Prehliadač zadáva žiadosti. Táto požiadavka na webovú stránku vyzve prehliadač, aby požiadal o vyhľadávanie DNS na prevod názvu domény na svoju IP adresu. Prehliadač potom požiada server o kód, pomocou ktorého je vaša webová stránka zostavená, napríklad HTML, CSS a JavaScript.
 • Server odošle zdroje. Keď server prijme žiadosť o web, odošle súbory webových stránok, aby sa zhromaždili v prehliadači vyhľadávača.
 • Prehliadač zostaví webovú stránku. Prehliadač teraz získal zdroje zo servera, ale stále to musí dať dohromady a vykresliť webovú stránku tak, aby ju užívateľ mohol vidieť vo svojom prehliadači. Keď prehliadač analyzuje a organizuje všetky zdroje webovej stránky, vytvára objektový model dokumentu (DOM). DOM je to, čo vidíte, keď na webovej stránke v prehliadači Chrome kliknete na  „preskúmajte prvok“ (zistite, ako skontrolovať prvky v iných prehliadačoch).
 • Prehliadač zadá konečné požiadavky. Prehliadač zobrazí webovú stránku až po stiahnutí, analýze a vykonaní všetkého potrebného kódu stránky, takže v tomto okamihu, ak prehliadač potrebuje nejaký ďalší kód, aby ukázal svoju webovú stránku, požiada váš server o ďalšiu požiadavku.
 • Webová stránka sa zobrazí v prehliadači. Páni! Nakoniec sa váš web transformoval  a zobrazil  z kódu na to, čo vidíte vo svojom prehliadači.

Upozornenie:

Porozprávajte sa so svojimi vývojármi o async!

S vývojármi môžete skrátiť kritickú cestu zobrazovania  stránky nastavením skriptov na „ async“ (asynchrónne), ak nie sú potrebné na vykreslenie obsahu nad záhybom stránky. To môže spôsobiť rýchlejšie načítanie vašich webových stránok. Async oznámi DOM, že môže byť naďalej zostavovaný, zatiaľ čo prehľadávač vyvoláva skripty potrebné na zobrazenie vašej webovej stránky. Ak DOM musí pozastaviť zostavenie zakaždým, keď prehliadač načíta skript (nazývaný skript blokujúci vykreslenie), môže to výrazne spomaliť načítanie stránky. Bolo by to ako ísť  so svojimi priateľmi von sa najesť  a museli by ste prerušiť konverzáciu zakaždým, keď niekto z vás odišiel k pultu niečo objednať.  A stolovanie sa obnoví  až keď sa vrátia. S asynchronizáciou môžete vy a vaši priatelia pokračovať v rozhovore, aj keď si jeden z vás niečo objednáva. Možno budete chcieť uviesť aj ďalšie optimalizácie, ktoré pomôžu developerom implementovať veci na skrátenie kritickej cesty zobrazovania., ako je napríklad úplné odstránenie nepotrebných skriptov, napríklad starých sledovacích skriptov.

Teraz, keď viete, ako sa webová stránka zobrazuje v prehliadači,  zameriame sa na to, z čoho sa webová stránka skladá Zameriame sa na  kód (programovacie jazyky) použitý na vytvorenie  webových stránok.

Najbežnejšie sú tri:

 • HTML – Čo hovorí webová stránka (nadpisy, obsah, atď.)
 • CSS – Ako vyzerá webová stránka (farba, písmo, atď.)
 • JavaScript – Ako sa správa (interaktívne, dynamicky, atď.)

HTML: Čo hovorí webová stránka

HTML je skratka pre značkovací jazyk hypertextu a slúži ako chrbtica webovej stránky. Prvky ako nadpisy, odseky, zoznamy a obsah sú definované v HTML.

Tu je príklad webovej stránky a ako vyzerá jej zodpovedajúci kód HTML:

https://moz.imgix.net/learn/guides/BGSEOAsset-41.png?auto=format&ch=Width&fit=max&q=50&s=e45c890669007a4adbddd71fc3ba26bd

Toto je snímka obrazovky z W3schools.com, nášho obľúbeného miesta, kde sa môžete učiť a precvičovať HTML, CSS a JavaScript.

Vedieť všetko o HTML je dôležité aj pre SEO. Je to to, čo žije „pod kapotou“ každej vytváranej aj dokončenej web stránky. Aj keď váš CMS pravdepodobne nevyžaduje, aby ste svoje stránky písali vo formáte HTML (napr. voľba „hypertextového odkazu“ vám umožní vytvoriť odkaz bez toho, aby ste museli zadávať „a href =“). Je to to, čo upravujete zakaždým keď na webovej stránke niečo urobíte. Napríklad pridáte obsah, zmeníte text ukotvenia interných odkazov a pod. Google indexovo prehľadáva tieto prvky HTML, aby určil, nakoľko je váš dokument relevantný pre konkrétny dopyt.  To, čo je vo vašom HTML, zohráva obrovskú úlohu v tom, ako sa vaša webová stránka hodnotovo zaradí v organickom vyhľadávaní Google!

CSS: Ako vyzerá webová stránka

CSS je skratka pre „cascading style sheets“. To spôsobuje, že vaše webové stránky prijímajú určité typy písma, farby a rozloženia. HTML bol vytvorený na opis obsahu, nie na jeho úpravu. Takže keď CSS vstúpil na scénu, webové stránky sa mohli skrášliť bez toho, aby bolo potrebné manuálne kódovanie štýlov do HTML každej stránky. Čo je ťažkopádny proces, najmä pre veľké stránky.

Až do roku 2014 Google systém indexovania  začal vykresľovať webové stránky skôr ako skutočný prehliadač, na rozdiel od textového prehľadávača. „Black-hat“ praktiky v oblasti SEO, ktoré sa snažila využiť starší systém indexovania spoločnosťou Google, skrývali text a odkazy prostredníctvom CSS za účelom manipulácie s hodnotením vyhľadávacích nástrojov. Tento postup „skrytého textu a odkazov“ je porušením pokynov spoločnosti Google pre kvalitu.

Komponenty CSS, ktorým by sa SEO malo zaoberať:

 • Keďže direktívy o štýle môžu existovať v externých súboroch so štýlmi (súbory CSS) namiesto HTML vašej stránky, to robí vašu stránku menej náročnú na kód, čím sa znižuje veľkosť prenosu súborov a zrýchľuje sa načítanie.
 • Prehliadače stále musia sťahovať zdroje, ako je váš súbor CSS, takže ich kompresia môže zrýchliť načítanie vašich webových stránok a rýchlosť stránky je faktorom hodnotenia.
 • Ak budú vaše stránky omnoho náročnejšie na obsah ako na kód, môže to viesť k lepšiemu indexovaniu obsahu vašich stránok.
 • Pomocou skriptu CSS na skrytie odkazov a obsahu môže byť váš web manuálne penalizovaný a odstránený z indexu Google.

JavaScript: Ako sa správa webová stránka

V ranných časoch  internetu boli webové stránky vytvorené pomocou HTML. Keď prišlo CSS na scénu, obsah webovej stránky dostal možnosť nadobudnúť aj nejaký štýl. Keď programovací jazyk JavaScript vstúpil na scénu, webové stránky mohli mať nielen štruktúru a štýl, ale mohli byť aj dynamické.

JavaScript otvoril veľa príležitostí na vytvorenie nestatickej webovej stránky. Keď sa niekto pokúsi získať prístup na stránku vylepšenú týmto programovacím jazykom, prehliadač tohto používateľa spustí JavaScript oproti statickému HTML. Výsledkom je webová stránka, ktorá ožije aj s určitou dávkou interaktivity.

Určite ste videli JavaScript v akcii – možno ste to len nevedeli! Je to preto, že JavaScript dokáže na stránke urobiť takmer čokoľvek. Mohlo by to napríklad vytvoriť kontextové okno alebo by mohlo požadovať, aby sa na vašej stránke zobrazovali zdroje tretích strán, napríklad reklamy

Zobrazovanie pre klienta verzus vykresľovanie serverom

JavaScript však môže spôsobovať určité problémy v oblasti SEO, pretože vyhľadávače  nezobrazujú JavaScript rovnakým spôsobom ako sa to robí pre návštevníkov stránky. Je to kvôli vykresleniu na strane klienta verzus na strane servera. Väčšina JavaScriptu sa vykonáva v klientskom prehliadači. Na druhej strane zobrazovanie na strane servera sa súbory vykonávajú na serveri a server ich odosiela do prehliadača v ich úplne vykreslenom stave.

Prvky stránky kritické pre SEO, ako sú text, odkazy a značky, ktoré sa načítajú na strane klienta pomocou JavaScriptu, a nie sú zobrazené v kóde HTML, sú z kódu vašej stránky neviditeľné, pokiaľ sa nevykreslia. To znamená, že indexové prehľadávače  neuvidia obsah vášho jazyka JavaScript – aspoň nie spočiatku.

Google uvádza, že pokiaľ neblokujete Googlebot v prehľadávaní súborov JavaScript, dokáže spravidla vykresliť a porozumieť vašim webovým stránkam rovnako, ako to dokáže prehliadač. Čo znamená, že robotovi Googlebot by sa malo zobrazovať to isté ako web  zobrazenie používateľa v  jeho  prehliadači. V dôsledku tejto „druhej vlny indexovania“ pre JavaScript na strane klienta však Google môže vynechať určité prvky, ktoré sú k dispozícii až po spustení JavaScriptu.

Počas procesu vykresľovania vašich webových stránok robotom Googlebot by sa mohli pokaziť aj ďalšie veci, ktoré spoločnosti Google môžu zabrániť pochopiť, čo obsahuje váš JavaScript:

 • Zablokovali ste  Googlebot zo zdrojov jazyka JavaScript (napr. pomocou súboru robots.txt).
 • Váš server nedokáže spracovať všetky požiadavky na indexové prehľadávanie vášho obsahu.
 • JavaScript je príliš zložitý alebo zastaraný, aby ho mohol Googlebot pochopiť.
 • JavaScript nezačne  načítavať „lenivý obsah“ na stránku, kým indexový prehľadávač nedokončí stránku a nebude pokračovať ďalej.

Netreba dodávať, že zatiaľ čo JavaScript prináša veľa možností na vytvorenie webovej stránky, môže mať aj nejaké dôsledky  pre SEO, pokiaľ si nebudete dávať pozor.

Našťastie existuje spôsob, ako skontrolovať, či Google vidí to isté ako vaši návštevníci. Ak chcete vidieť stránku, ako prehliadač Googlebot zobrazuje vašu stránku, použite nástroj „URL Inspection“ z  Google Search Console. Jednoducho vložte adresu URL svojej stránky do vyhľadávacieho panela GSC:

seo optimalizácia návod

Odtiaľ kliknite na možnosť „Test Live URL“ (Testovať živú URL).

seo optimalizácia návod

Po tom, čo robot Googlebot znova indexovo prehľadal vašu webovú adresu, kliknite na položku „View Tested Page“  a zistite, ako sa vaša stránka indexovo prehľadáva a vykresľuje.

seo optimalizácia návod

Kliknutím na „Screenshot“ vedľa položky HTML sa zobrazí spôsob, akým Googlebot smartfón  vykresľuje vašu stránku.

https://moz.imgix.net/learn/guides/Screenshot-v2.png?auto=format&ch=Width&fit=max&q=50&s=e2c67213481fa80d544b709023f0bb4d

Na oplátku uvidíte, ako Googlebot vidí vašu stránku v porovnaní s tým, ako si ju môže zobraziť návštevník (alebo vy). Kliknutím na „More Info“  vám Google tiež zobrazí zoznam všetkých zdrojov, ktoré možno neboli schopní získať pre vami zadanú adresu URL.

Pochopenie toho, ako webové stránky fungujú, je skvelým základom toho, o čom budeme hovoriť ďalej: technické optimalizácie, ktoré spoločnosti Google pomôžu lepšie porozumieť stránkam na vašom webe.

Ako vyhľadávacie nástroje chápu webové stránky

Predstavte si, že vyhľadávacie nástroje prehľadávajú článok o 10 000 slovách o tom, ako piecť koláč. Ako identifikujete autora, receptúru, prísady alebo kroky potrebné na pečenie koláča? Tu prichádza označovanie schémy. Umožňuje vyhľadávačom po „lyžičkách“  špecifickejšie klasifikovať to, aký typ informácií je na vašej stránke.

Schéma je spôsob označovania alebo usporiadania obsahu, aby vyhľadávacie nástroje lepšie porozumeli tomu, čo sú určité prvky na vašich webových stránkach. Tento kód poskytuje štruktúru vašich údajov, a preto sa schéma často nazýva „štruktúrované údaje“. Proces štruktúrovania údajov sa často označuje ako „značkovanie“, pretože svoj obsah označujete organizačným kódom.

JSON-LD je preferovaná značka  schémy uvedená spoločnosťou Google v máji 2016, ktorú podporuje aj Bing. Ak chcete zobraziť úplný zoznam tisícov dostupných značiek schém, navštívte stránku Schema.org alebo si prečítajte Google Developers Introduction to Structured Data, kde nájdete ďalšie informácie o implementácii štruktúrovaných údajov. Po implementácii štruktúrovaných údajov, ktoré najlepšie vyhovujú vašim webovým stránkam, môžete otestovať svoje označovanie pomocou nástroja na testovanie štruktúrovaných údajov Google’s Structured Data Testing Tool.

Okrem pomoci pochopiť robotom, ako je Google, čoho sa konkrétny obsah  týka, môže označenie schémy tiež umožniť špeciálnym funkciám sprevádzať vaše stránky v SERP. Tieto špeciálne funkcie sa označujú ako „rich snippets“ („bohaté úryvky“) a pravdepodobne ste ich už videli v akcii. Sú to veci ako:

 • Karusely top príbehov
 • Prehľad hviezdičiek
 • Vyhľadávacie boxy odkazov na podstránky
 • Recepty

Niekoľko posledných rád pre úspešnú schému:

 • Na stránke môžete použiť viacero typov označenia schém. Ak však označíte jeden prvok, napríklad produkt, a na stránke sú uvedené ďalšie produkty, musíte tieto produkty tiež označiť.
 • Neoznačujte obsah, ktorý nie je viditeľný pre návštevníkov, a postupujte podľa pokynov Google’s Quality Guidelines. Ak napríklad na stránku pridáte štruktúrované označenie recenzií, uistite sa, že tieto recenzie sú skutočne viditeľné na tejto stránke.
 • Ak máte duplicitné stránky, spoločnosť Google požaduje, aby ste každú duplikovanú stránku označili štruktúrovanou značkou, nielen kanonickou verziou.
 • Poskytnite na svojich stránkach so štruktúrovanými údajmi pôvodný a aktualizovaný (ak je použiteľný) obsah.
 • Štruktúrované značenie by malo byť presným odrazom vašej stránky.
 • Skúste pre svoj obsah použiť najšpecifickejší typ označenia schémy pre web obsah.
 • Podniky by nemali písať komentované recenzie. Mali by to byť skutočné nezaplatené obchodné recenzie od skutočných zákazníkov.

Dajte vedieť  vyhľadávačom o vašich preferovaných stránkach pomocou kanonizácie

Keď Google prehľadáva rovnaký obsah na rôznych webových stránkach, niekedy nevie, ktorá stránka sa má indexovať vo výsledkoch vyhľadávania. Preto bola vynájdená značka rel = „canonical na pomoc vyhľadávacím nástrojom lepšie indexovať preferovanú verziu obsahu a nie všetky jeho duplikáty.

Značka rel = „canonical“ vám umožňuje povedať vyhľadávacím strojom, kde sa nachádza pôvodná hlavná verzia obsahu. V podstate hovoríte: „Hej vyhľadávače! Neindexujte to, namiesto toho indexujte túto zdrojovú stránku.“ Ak teda chcete znova publikovať časť obsahu, či už presne alebo mierne upravenú, ale nechcete riskovať vytvorenie duplicitného obsahu, umiestnenie kanonickej značke je tu na mieste.

Where to find rel=canonical in the page's source code.

Správna kanonizácia zabezpečí, aby každý jedinečný obsah na vašom webe mal iba jednu URL. Spoločnosť Google odporúča, aby na každej stránke na vašom webe bola umiestnená kanonická značka s vlastným odkazom, aby vyhľadávače nemohli indexovať viaceré verzie jednej stránky. Bez kanonickej značky oznamujúcej spoločnosti Google, ktorá verzia vašej webovej stránky je uprednostňovaná, sa stránka https://www.example.com môže indexovať oddelene od stránky https://example.com a môžu sa vytvoriť duplikáty.

„Vyvarujte sa duplicitnému obsahu“  a to z dobrého dôvodu! Google chce odmeňovať stránky s jedinečným a hodnotným obsahom – nie obsahom prevzatým z iných zdrojov a opakovaným na viacerých stránkach. Pretože vyhľadávače chcú poskytnúť čo najlepšiu  skúsenosť pre hľadajúceho, zriedka zobrazia viac verzií toho istého obsahu. Namiesto toho sa rozhodnú zobrazovať iba kanonickú verziu, alebo ak kanonická značka neexistuje, podľa toho, ktorú verziu považujú s najväčšou pravdepodobnosťou za pôvodnú.

Upozornenie:

Rozlišovanie medzi filtrovaním obsahu a pokutami za obsah

Neexistuje nič také ako pokuta a za duplikátny obsah. Mali by ste sa však pokúsiť zabrániť duplikácii obsahu, aby nespôsoboval problémy s indexovaním,. Pokiaľ je to možné, použite značku rel = „canonical“. Ak existujú duplikáty stránky, spoločnosť Google vyberie kanonický text a ostatné odfiltruje z výsledkov vyhľadávania. To neznamená, že ste boli potrestaní. Znamená to iba, že Google chce zobraziť iba jednu verziu vášho web obsahu.

Je tiež veľmi bežné, že webové stránky majú z dôvodu možnosti zoradenia a filtrovania viac duplikátov. Napríklad na stránkach elektronického obchodu môžete mať tzv. orientovanú navigáciu, ktorá umožňuje návštevníkom zúžiť produkty tak, aby našli presne to, čo hľadajú. Napríklad to je funkcia triedenia, ktorá zmení poradie výsledkov v kategórii produktov či stránka od najnižšej po najvyššiu cenu. Mohla by sa tak vytvoriť URL, ktorá vyzerá asi takto: example.com/mens-shirts?sort=price_ascending. Pridajte viac možností triedenia / filtrovania, ako je farba, veľkosť, materiál, značka atď.

Ako používatelia interagujú s webovými stránkami

 Napriek tomu, že SEO kandiduje na optimalizáciu vyhľadávacích nástrojov, je tak o ľuďoch ako aj o samotných vyhľadávačoch. Dôvodom je, že vyhľadávače slúžia hľadajúcim zákazníkom. Tento cieľ pomáha vysvetliť, prečo algoritmus spoločnosti Google odmeňuje webové stránky, ktoré poskytujú najlepšie možné skúsenosti pre hľadajúcich. A prečo niektoré webové stránky, aj keď majú vlastnosti, ako sú robustné profily spätného odkazu, nemusia pri vyhľadávaní fungovať dobre.

Keď pochopíme, čo robí  prehliadanie webu zákazníkmi optimálnym, môžeme ich skúsenosti využiť pre vytvorenie  maximálnej účinnosti  vyhľadávania.

Zabezpečenie pozitívneho zážitku pre vašich mobilných návštevníkov

Keďže dnes viac ako polovica všetkej webovej prevádzky pochádza z mobilných zariadení, je možné povedať, že váš web by mal byť prístupný a mal by sa dať ľahko navigovať pre mobilných návštevníkov. V apríli 2015 spoločnosť Google zaviedla aktualizáciu svojho algoritmu, ktorý by propagoval stránky vhodné pre mobilné zariadenia  pred tými, ktoré nie sú vhodné pre mobilné zariadenia. Ako teda môžete zaistiť, aby bol váš web vhodný pre mobilné zariadenia? Aj keď existujú tri hlavné spôsoby, ako nakonfigurovať svoje webové stránky pre mobilné zariadenia, spoločnosť Google odporúča Google recommends responsive web design.

Responzívny dizajn

Responzívne webové stránky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali obrazovke akéhokoľvek typu zariadenia, ktoré vaši návštevníci používajú. S pomocou CSS môžete vytvoriť webovú stránku „odpovedajúcej“ na veľkosť zariadenia. Je to ideálne, pretože to zabraňuje návštevníkom, aby na zobrazenie obsahu na svojich stránkach museli dvakrát kliknúť alebo stlačiť a priblížiť si ju. Nie ste si istí, či sú vaše webové stránky prístupné pre mobilné zariadenia? Na kontrolu môžete použiť test spoločnosti Google  mobile-friendly test  pre mobilné zariadenia.

AMP

AMP je skratka pre Accelerated Mobile Pages a používa sa na doručovanie obsahu mobilným návštevníkom rýchlosťou oveľa väčšou ako pri dodávaní bez AMP. AMP je schopný doručiť obsah tak rýchlo, pretože dodáva obsah zo svojich vyrovnávacích serverov (nie z pôvodnej stránky) a používa špeciálnu verziu AMP HTML a JavaScrip.

Indexovanie podľa mobilných zariadení

Od roku 2018 spoločnosť Google začala prepínať webové stránky na indexovanie podľa mobilných zariadení. Táto zmena vyvolala istý zmätok medzi mobile-friendliness a mobile-first telefónom, takže je užitočné to rozlišovať. Vďaka mobile-first indexovaniu  Google indexovo prehľadáva a indexuje mobilnú verziu vašich webových stránok. Aby boli vaše webové stránky kompatibilné s obrazovkami pre mobilné zariadenia, čo je dobré pre používateľov a vašu výkonnosť vo vyhľadávaní, sa  indexovanie mobile-first  deje nezávisle od  mobile-friendliness.

To vyvolalo určité obavy v súvislosti s webmi, ktoré nemajú rovnakú paritu medzi verziami pre mobilné zariadenia a počítače, ako napríklad zobrazovanie iného obsahu, navigácie a odkazov  v zobrazení pre mobilné zariadenia. Napríklad web pre mobilné zariadenia s rôznymi odkazmi zmení spôsob, akým robot Googlebot (mobilný) indexovo prehľadáva vaše stránky a odošle kapitál odkazov na vaše ďalšie stránky.

Zvýšenie rýchlosti stránky na zmiernenie nespokojnosti  návštevníka

Google chce poskytovať obsah, ktorý sa hľadajúcim zobrazuje rýchlosťou blesku. Očakávame výsledky rýchleho načítania a keď ich nedosiahneme, rýchlo sa vrátime k SERP pri hľadaní lepšej a rýchlejšej stránky. To je dôvod, prečo je rýchlosť stránok kľúčovým aspektom SEO na webe. Rýchlosť našich webových stránok môžeme zlepšiť využitím rôznych nástrojov.

Obrázky sú jedným z hlavných vinníkov pomalých stránok!

Obrázky sú jedným z hlavných dôvodov pomalého načítania webových stránok. Okrem kompresie obrázkov, optimalizácie alt textu obrázka, výberu správneho formátu obrázka a odoslania súborov Sitemap pre obrázky existujú ďalšie technické spôsoby, ako optimalizovať rýchlosť a spôsob, akým sa obrázky zobrazujú vašim používateľom. Niektoré základné spôsoby, ako zlepšiť zobrazovanie obrázkov, sú tieto:

1. SRCSET: Ako poskytnúť najlepšiu veľkosť obrázka pre každé zariadenie

Atribút SRCSET vám umožňuje mať viac verzií obrázka a potom určiť, ktorá verzia by sa mala použiť v rôznych situáciách. Tento typ kódu sa pridá do značky <img> (kde sa váš obrázok nachádza v HTML), aby poskytoval jedinečné obrázky pre zariadenia špecifickej veľkosti.

Je to ako koncept responzívneho dizajnu, o ktorom sme diskutovali skôr, s výnimkou obrázkov.

To nielenže urýchli čas načítania obrázka, je to tiež jedinečný spôsob, ako vylepšiť používateľské prostredie na stránke tým, že poskytuje rôzne a optimálne obrázky pre rôzne typy zariadení.

2. Prebieha načítavanie obrázka s lenivým načítaním

K pomalému načítaniu dôjde, keď idete na webovú stránku a namiesto toho, aby ste videli prázdne biele miesto, na ktorom bude obrázok, pri načítaní okolitého textu sa objaví rozmazaná verzia obrázka alebo farebný rámček na jeho umiestnenie. Po niekoľkých sekundách sa obrázok zreteľne načíta v plnom rozlíšení.

Verzia s nízkym rozlíšením sa najskôr načíta a až potom verzia s vysokým rozlíšením. Pomáha to tiež optimalizovať kritickú cestu vykresľovania. Takže keď sa sťahujú všetky vaše ďalšie zdroje stránky, zobrazuje sa vám ukážkový obrázok s nízkym rozlíšením, ktorý používateľom pomáha povedať, že sa niečo deje alebo sa načíta. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako by ste mali obrázky načítavať “lenivo“, prečítajte si pokyny Google’s Lazy Loading Guidance.

Zvýšte rýchlosť skondenzovaním a zoskupením súborov

Audity rýchlosti stránky často vydajú odporúčania, napríklad „minimalizovať zdroje“, čo to však vlastne znamená? Zmenšenie skondenzuje súbor s kódom odstránenia vecí, ako sú konce riadkov a medzery, ako aj s kódom skrátenia variabilných názvov, kedykoľvek je to možné.

Balíkovanie“ je ďalší bežný výraz, ktorý budete počuť v súvislosti so zvyšovaním rýchlosti stránky. Proces zoskupovania kombinuje skupinu rovnakých súborov kódovacieho jazyka do jedného súboru. Napríklad by sa dalo do jedného väčšieho súboru umiestniť veľa súborov JavaScript, aby sa znížil počet súborov JavaScript v prehliadači.

Zmenšením a zoskupením súborov potrebných na zostavenie webovej stránky dokážete zrýchliť svoj web a znížiť počet svojich HTTP (súborov) žiadostí.

Zlepšovanie skúseností pre medzinárodné publikum

Webové stránky, ktoré sú zacielené na publikum z viacerých krajín, by sa mali oboznámiť s medzinárodnými osvedčenými postupmi SEO, aby slúžili čo najrelevantnejším skúsenostiam. Bez týchto optimalizácií môžu mať zahraniční návštevníci problém nájsť verziu vášho webu, ktorá im vyhovuje.

Existujú dva hlavné spôsoby internacionalizácie webovej stránky:

 • Jazyk

Webové stránky, ktoré sú zamerané na užívateľov viacerých jazykov, sa považujú za viacjazyčné webové stránky. Tieto weby by mali pridať niečo, čo sa nazýva značka hreflang, aby Google ukázali, že vaša stránka má kópiu do iného jazyka.

 • Krajina

Webové stránky, ktoré sa zacieľujú na publikum vo viacerých krajinách, sa nazývajú multiregionálne webové stránky a mali by si zvoliť štruktúru adresy URL, ktorá uľahčuje zacielenie ich domény alebo stránok na konkrétne krajiny. Môže to zahŕňať použitie domény najvyššej úrovne kódu krajiny (ccTLD), ako napríklad „.ca“ pre Kanadu, alebo všeobecnej domény najvyššej úrovne (gTLD) s podpriečinkom pre konkrétnu krajinu, ako napríklad „example.com/ca“ pre Kanada.

Preskúmali ste, čo ste napísali na svoj web a optimalizovali ste ho pre vyhľadávače a používateľské prostredie. Ďalšia časť hádanky SEO je dôležitá : zabezpečuje to,  aby sa vaše stránky vo výsledkoch vyhľadávania umiestnili vysoko. A o tom sa dočítate v nasledujúcej kapitole 6 tejto príručky !

naše služby

konzultácia

KONZULTÁCIA

Spravujete si svoje kampane vo vlastnej réžii, ale chceli by ste sa poradiť? Vieme sa stretnúť a prebrať si váš projekt.
služby

WORKSHOP

Ak sa máte záujem vzdelávať a učiť sa na praktických príkladoch, tak Workshop je pre vás vhodné riešenie.
digital

DIGITÁLNY MARKETING

Táto forma služby je založená na pravidelnej mesačnej spolupráci a je zväčša tou najefektívnejšou.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

dostávajte novinky ohľadom seo

Návody, tipy a triky a množstvo užitočných informácií ktoré mômožu nakopnúť vaše podnikanie.

Ostatné články

SEO

SEO optimalizácia návod – tvorba spätných odkazov (6)

Vytváranie odkazov je proces, ktorý vedie k tomu, aby iné webové stránky odkazovali späť na vaše webové stránky. Vytváranie odkazov je jednou z mnohých taktík používaných pri optimalizácii vyhľadávacích nástrojov (SEO).

SEO

SEO optimalizácia návod – technické SEO (5)

Teraz, keď ste vytvorili hodnotný obsah na základe solídneho prieskumu kľúčových slov, je dôležité zabezpečiť, aby bol čitateľný nielen pre ľudí, ale aj pre vyhľadávače!

technický audit zadarmo

Zadarmo skontrolujeme vašu web stránku. Spoľahlivo odhalíme chyby ktoré môžu viesť k tomu, že váša stránke generuje málo dopytov. Všetky chyby a spôsoby ich riešenia vám radi vysvetlíme. 

nástroje