SEO optimalizácia návod pre skutočných začiatočníkov

SEO optimalizácia návod pre začiatočníkov (1)

Vitajte na vašej výučbe SEO! Z tejto príručky získate maximum, pokiaľ sa chcete naučiť optimalizácii vyhľadávacích nástrojov SEO. Dosiahnete to len s výraznou vašou ochotou vykonávať a testovať jednotlivé postupy a koncepty.

Vitajte na vašej výučbe SEO! Z tejto príručky získate maximum, pokiaľ sa chcete naučiť optimalizácii vyhľadávacích nástrojov SEO. Dosiahnete to len s výraznou vašou ochotou vykonávať a testovať jednotlivé postupy a koncepty.

Táto príručka je určená na opísanie všetkých hlavných aspektov SEO. Od nachádzania vhodných výrazov, fráz a kľúčových slov, ktoré môžu generovať kvalifikovaný prenos na vaše webové stránky. Až po sprístupnenie web stránok vyhľadávacím nástrojom, vytváraniu odkazov a jedinečnej marketingovej hodnoty vášho webu.

Svet optimalizácie webu pre vyhľadávače je zložitý a neustále sa mení. Základy sa však dajú veľmi jednoducho pochopiť  a dokonca aj malé množstvo znalostí o SEO môže priniesť veľký rozdiel. Na webe je tiež široko dostupné bezplatné SEO vzdelávanie, a to aj v sprievodcoch ako je tento!

Kombinujte tieto informácie s praxou a ste na dobrej ceste k tomu, aby ste sa stali dôvtipným používateľom SEO.

SEO optimalizácia návod – základy optimalizácie vyhľadávacích nástrojov

Už ste niekedy počuli o Maslowovej hierarchii potrieb? Je to jedna teória z psychológie, ktorá uprednostňuje najzákladnejšie ľudské potreby (napríklad vzduch, voda a fyzická bezpečnosť) pred pokročilejšími potrebami, akou je úcta a sociálna príslušnosť. Teória zdôrazňuje, že nemôžete dosiahnuť vrcholné potreby bez toho, aby ste sa ubezpečili, že sú najprv splnené vaše základné potreby. Na láske až tak nezáleží, pokiaľ nemáte zabezpečené jedlo.

maslow
Maslowova hierarchia potrieb.

Na základe tejto teórie sme vypracovali podobnú pyramídu potrieb SEO snažiac sa vysvetliť, ako by ľudia mali postupovať pri SEO.  Pracovne jej hovoríme „Maslowova hierarchia potrieb SEO“. Obsahuje celkom sedem po sebe nasledujúcich krokov, pričom ten posledný krok je vrcholom tejto  pyramídy SEO potrieb.

Úspešné používanie tejto SEO príručky zahŕňa  7 podstatných krokov:

 1. Zjednodušte prehľadávanie, aby vyhľadávače mohli čítať vaše webové stránky
 2.  Pútavý obsah, ktorý odpovedá na dopyt vyhľadávača
 3. Kľúčové slovo optimalizované tak, aby prilákalo vyhľadávačov a vyhľadávače
 4. Skvelé užívateľské skúsenosti vrátane vysokej rýchlosti načítania a pôsobivého UX
 5. Zdieľaný obsah, ktorý zarába na odkazoch, citáciách a zosilnení
 6. Názov, adresa URL a popis na vysoké vykreslenie CTR v rebríčkoch
 7. Značenie úryvkov / schém tak, aby vynikli v SERP

Vitajte! Sme radi, že ste tu!

Ak už máte solídne znalosti o SEO a viete, prečo je to dôležité, môžete prejsť na kapitolu 2. Aj napriek tomu vám odporúčame prečítať si na konci tejto prvej kapitoly prehľad osvedčených postupov od spoločnosti Google a Bing. Sú určite užitočné a osviežujúce.

Táto kapitola vám všetkým pomôže pri budovaní vašich základných znalostí a sebavedomia v oblasti SEO pri podnikateľskom napredovaní.

Čo je to SEO?

SEO znamená „optimalizácia vyhľadávacích nástrojov“. Je to prax zvyšovania kvality a kvantity návštevnosti webových stránok, ako aj predstavenie vašej značky prostredníctvom neplatených (tiež známych ako „organických“) výsledkov vyhľadávacích nástrojov.

Napriek skratke je SEO viac o ľuďoch než len o samotných vyhľadávačoch. Ide o pochopenie toho, čo ľudia hľadajú online. Odpovediach, ktoré hľadajú a slov, ktoré používajú. Ako aj o type obsahu, ktorý chcú konzumovať. Znalosť odpovedí na tieto otázky vám umožní spojiť sa s ľuďmi, ktorí hľadajú online riešenia, ktoré ponúkate.

Ak je znalosť zámeru publika jednou zo strán SEO mince, tou druhou je jeho doručenie spôsobom, ktorý môžu prehľadávače vyhľadávacích nástrojov nájsť a porozumieť im. V tejto príručke sa môžete naučiť, ako postupovať a naplniť obe strany tejto SEO mince.

Základné nástroje vyhľadávača

Vyhľadávače sú záznamníky. Sledujú miliardy obsahových údajov a hodnotia tisíce faktorov. Takto určujú, ktorý obsah s najväčšou pravdepodobnosťou odpovie na váš dotaz.

Vyhľadávacie nástroje objavujú a katalogizujú všetok dostupný obsah na internete (webové stránky, PDF, obrázky, videá atď.) Prostredníctvom procesu známeho ako „indexové prehľadávanie a indexovanie“ ho potom zoradia podľa toho, do akej miery sa zhoduje s dotazom v procese, ktorý označujeme ako „hodnotenie“. Podrobnejšie sa venujeme prehľadávaniu, indexovaniu a hodnoteniu v kapitole 2.

Ktoré výsledky vyhľadávania sú „organické“?

Ako už bolo uvedené, výsledky organického vyhľadávania sú tie, ktoré sa získavajú prostredníctvom efektívneho SEO. Nie sú výsledkom platenej reklamy. Tieto reklamy sa dajú ľahko nájsť.  Sú jasne označené ako také a  majú zvyčajne podobu „10 modrých odkazov“ uvedených pod nimi. Ale vyhľadávanie na vyhľadávačoch sa mení a ako dnes môžeme identifikovať organické výsledky?

V súčasnosti sú stránky s výsledkami vyhľadávania – často označované ako „SERP“ – vyplnené viac reklamnými a dynamickejšími formátmi organických výsledkov (nazývanými „vlastnosti či funkcie SERP“), ako sme  to videli doposiaľ. Niektoré príklady funkcií SERP sú úryvky (alebo schránky odpovedí), schránky typu „Ľudia sa tiež pýtajú“, karuselové obrázky atď. Stále sa objavujú nové funkcie SERP, ktoré sú do značnej miery ovplyvňované tým, či ľudia vyhľadávajú.

Ak napríklad hľadáte výraz „Počasie v Denveri“, uvidíte predpoveď počasia pre mesto Denver priamo v SERP namiesto odkazu na stránky, ktoré by mohli obsahovať túto predpoveď. Ak hľadáte výraz „pizza Denver“, zobrazí sa balíček výsledkov „miestna ponuka“ zložený z miest pizzerií v  Denveri. Pohodlné, však?

Je dôležité si uvedomiť, že vyhľadávače zarábajú peniaze na inzercii. Ich cieľom je lepšie riešiť zadanie požívateľov  (v rámci SERP), snažiť sa o ich návrat na vyhľadávač a dlhšie ich udržiavať na SERP.

Niektoré funkcie SERP na Google sú organické a môžu byť ovplyvnené SEO. Patria sem odporúčané úryvky (propagovaný organický výsledok, ktorý zobrazuje odpoveď v rámčeku) a súvisiace otázky (známe tiež ako políčka „Ľudia sa tiež pýtajú“).

Je potrebné poznamenať, že existuje mnoho ďalších vyhľadávacích funkcií, ktoré napriek tomu, že nie sú platené za reklamu, nemôžu byť zvyčajne ovplyvnené SEO. Tieto funkcie často obsahujú údaje, ktoré sú premetom priemyselného vlastníctva (napr. Wikipedia, WebMD a IMDb).

Prečo je SEO dôležité?

Aj keď platená reklama, sociálne médiá a ďalšie online platformy môžu generovať návštevnosť na webových stránkach, väčšina online prenosu je poháňaná vyhľadávacími nástrojmi.

SEO optimalizácia návod
SEO optimalizácia návod pre začiatočníkov. Kapitola 1.

Výsledky organického vyhľadávania pokrývajú viac digitálnych realít, zdajú sa dôveryhodnejšími pre vyhľadávačov a získavajú oveľa viac kliknutí ako platené reklamy. Napríklad zo všetkých vyhľadávaní v USA klikne na platené reklamy iba približne 2,8% ľudí.

Stručne povedané: SEO má až 20-krát viac príležitostí návštev ako PPC na mobilných aj stolných počítačoch.

SEO je tiež jedným z niekoľkých online marketingových kanálov, ktoré pri správnom nastavení dokážu v priebehu času naďalej prinášať dividendy. Ak poskytujete solídny obsah, ktorý si zaslúži ohodnotenie za správne kľúčové slová, vaša prevádzková návštevnosť sa môže v priebehu času nabaľovať ako snehová guľa.  Zatiaľ čo inzercia potrebuje nepretržité financovanie k tomu, aby dokázala prilákať návštevnosť na vaše web stránky.

Vyhľadávače a vyhľadávacie nástroje sú čoraz inteligentnejšie, stále však potrebujú našu pomoc.

Optimalizácia vašich stránok pomôže poskytnúť vyhľadávacím nástrojom lepšie informácie aj preto, aby sa váš obsah mohol správne indexovať a zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Mám si najať profesionála, konzultanta alebo agentúru v oblasti SEO?

V závislosti od rozsahu vašich aktivít , ochoty učiť sa a zložitosti vašich webových stránok, môžete urobiť niektoré základné SEO aj sami. Alebo sa nakoniec rozhodnete, že uprednostníte  pomoc odborníka. Či tak alebo onak, je to v poriadku!

Ak nakoniec hľadáte odbornú pomoc, je dôležité si uvedomiť, že mnoho agentúr a konzultantov „poskytuje služby SEO“, ale ich kvalita sa môže veľmi líšiť. Vedieť  ako si vybrať dobrú SEO spoločnosť, vám môže ušetriť veľa času a peňazí. Nesprávne SEO techniky môžu skutočne poškodiť vašeweb stránky viac, ako im pomôcť.

White hat vs Black hat SEO techniky

„White hat SEO“ sú marketingové postupy a stratégie, ktoré dodržiavajú pravidlá a praktiky vyhľadávača. Pomáhajú zvyšovať pozíciu vo vyhľadávačoch. Tvorcovia web stránky tak môžu robiť rôznymi spôsobmi. Kvalitným fungujúcim obsahom, službami a prehľadnosťou. Stránka sa dá  nájsť vďaka mnohým kľúčovým slovám.

 „Black hat SEO“ sa týka zakázaných techník a stratégií, ktoré sa snažia spamovať vyhľadávacie nástroje. Aj keď to môže fungovať, webové stránky sú vystavené veľkému riziku, že budú penalizované a / alebo deindexované. Môžu byť odstránené z výsledkov vyhľadávania a bude to mať etické dôsledky.

Trestané webové stránky spôsobili skrachovanie  podnikov. Je to len ďalší dôvod, aby ste boli pri výbere SEO odborníka  alebo SEO agentúry veľmi opatrní.

Vyhľadávače zdieľajú podobné ciele so SEO

Vyhľadávacie nástroje vám chcú pomôcť uspieť. V skutočnosti má spoločnosť Google dokonca „Sprievodcu začiatkami optimalizácie vyhľadávacích nástrojov“, podobne ako je tento náš sprievodca. Vyhľadávače sú taktiež nápomocné úsiliu komunity SEO. Konferencie digitálneho marketingu – ako Unbounce, MNsearch, SearchLove a MozCon pravidelne priťahujú inžinierov a zástupcov z hlavných vyhľadávačov.

Spoločnosť Google pomáha webmasterom a SEO prostredníctvom svojho Webmaster Central Help Forum  a organizovaním živých stretnutí. Vyhľadávač Bing, bohužiaľ, v roku 2014 zrušil svoje fóra pre správcov webu.

Pokyny pre správcov webu sa medzi jednotlivými vyhľadávačmi líšia, ale základné princípy však zostávajú rovnaké a nepokúšajte sa ich obísť či oklamať. Namiesto toho poskytnite svojim návštevníkom skvelý online zážitok. Postupujte podľa pokynov vyhľadávača a splňte zámer používateľa.

Pokyny pre správcov webov na Google

Základné princípy:

 • vytvárajte stránky predovšetkým pre používateľov, nie pre vyhľadávače,
 • nezavádzajte svojich používateľov,
 • vyhnite sa trikom, ktorých cieľom je vylepšiť hodnotenie vyhľadávania,
 • dobrým pravidlom je, či sa budete cítiť dobre, ak by ste zamestnancovi spoločnosti Google  vysvetľovali, čo ste na webe urobili;  ďalším užitočným testom je opýtať sa: „Pomáha to mojim používateľom? Urobil by som to, keby neexistovali vyhľadávače?“ a
 • zamyslite sa nad tým, čo robí vašu web stránku jedinečnou, hodnotnou alebo pútavou.

Veci, ktorým sa treba vyhnúť:

 • automaticky generovaný obsah,
 • účasť na schémach prepojení,
 • vytváranie stránok s malým alebo žiadnym pôvodným obsahom (t. j. skopírovaným z iného miesta),
 • maskovanie – prax zobrazovania výsledkov prehľadávania  odlišného obsahu ako je to u návštevníkov webu,
 • skrytý text a odkazy a
 • vstupné stránky – stránky vytvorené tak, aby sa dobre hodili pre konkrétne vyhľadávania, a ktoré smerujú k posilneniu návštevnosti vašich webových stránok.

Pokyny pre správcov webu na Bing

Základné princípy:

 • poskytujte na svojich stránkach jasný, hlboký, pútavý a ľahko vyhľadateľný obsah,
 • udržujte názvy stránok jasné a relevantné,
 • odkazy sa považujú za signál popularity a spoločnosť Bing odmeňuje odkazy, ktoré sa rozrástli organickým spôsobom,
 • sociálny vplyv a sociálne zdieľanie sú pozitívne signály a môžu mať vplyv na to, ako ste z dlhodobého hľadiska organicky hodnotení,
 • rýchlosť stránky je dôležitá spolu s pozitívnou a užitočnou skúsenosťou používateľa a
 • na opis obrázkov použite atribúty alt, aby mohol Bing lepšie porozumieť obsahu.

Veci, ktorým sa treba vyhnúť:

 • slabý obsah web stránky, na ktorých sa väčšinou zobrazujú reklamy alebo pridružené odkazy, alebo ktoré inak presmerujú návštevníkov na iné stránky, sa nebudú hodnotiť dobre,
 • zneužitie taktiky odkazov, ktorých cieľom je zvýšiť počet a povahu prichádzajúcich odkazov, ako napríklad nákup odkazov, účasť na schémach odkazov, čo môže viesť k deindexácii,
 • skontrolujte, či sú k dispozícii čisté, stručné štruktúry adries URL vrátane kľúčových slov,
 • dynamické parametre môžu znečistiť vaše adresy URL a spôsobiť duplicitné problémy s obsahom,
 • urobte svoje adresy URL popisnými, krátkymi, podľa možnosti bohatými na kľúčové slová a vyhýbajte sa  znakom bez písmen,
 • pochovávanie odkazov v Javascript / Flash / Silverlight; držať mimo nich aj obsah,
 • duplikát obsahu,
 • náplň kľúčových slov a
 • maskovanie – prax zobrazovania výsledkov prehľadávania vyhľadávača odlišného web obsahu ako návštevníkov.

Pokyny na prezentáciu vašej miestnej firmy na Googli

Ak firma, pre ktorú vykonávate SEO, pôsobí na miestnej úrovni, či už priamo  alebo doručuje služby miestnym zákazníkom, spĺňa podmienky pre zaradenie do zoznamu Google My Business. V prípade miestnych firiem má spoločnosť Google vypracované  pokyny, ktoré upravujú, čo by ste mali a nemali robiť pri vytváraní a správe takýchto záznamov.

SEO optimalizácia návod
Prezentujte vašu firmu správne.

Základné princípy:

 • Uistite sa, že máte nárok na zahrnutie do indexu Moja firma na Googli; musíte mať fyzickú adresu, aj keď je to vaša domáca adresa, a musíte zákazníkom poskytovať služby priamo u vás (napríklad v maloobchode) alebo na ich adrese (napríklad inštalatér).
 • Čestne a presne uvádzajte všetky aspekty  údajov o vašich miestnych firmách vrátane ich mena, adresy, telefónneho čísla, adresy webových stránok, obchodných kategórií, prevádzkových hodín a ďalších údajov.

Veci, ktorým sa treba vyhnúť:

 • Vytváranie záznamov Moja firma na Googli pre subjekty, ktoré nie sú k tomu oprávnené.
 • Skreslenie všetkých vašich základných obchodných informácií vrátane „vypchania“ názvu firmy geografickými alebo servisnými kľúčovými slovami alebo vytvorením zoznamov falošných adries.
 • Použitie poštových schránok alebo virtuálnych kancelárií namiesto autentických adries ulíc.
 • Zneužitie časti kontroly v zozname Moja firma na Googli prostredníctvom falošných pozitívnych recenzií vašej firmy alebo falošných negatívnych názorov vašich konkurentov.
 • Nákladné a drahé začiatočnícke  chyby  vyplývajúce z nenaštudovania si  podrobných pokynov spoločnosti Google.

Plnenie zámeru užívateľa

Namiesto porušenia  Google  pokynov v snahe prinútiť vyhľadávacie nástroje, aby vás ohodnotili vyššie, zamerajte sa na pochopenie a napĺňanie zámerov užívateľov. Keď človek niečo hľadá, očakáva požadovaný výsledok. Či už ide o odpoveď, vstupenky na koncert alebo o fotografiu mačky. Požadovaný obsah je ich „užívateľským zámerom“.

Vašou úlohou pri aplikácii SEO je rýchlo poskytnúť užívateľom obsah, ktorý si želajú. Vo formáte, v akom si to želajú.

Bežné typy zámerov užívateľov:

Informačné: vyhľadávanie informácií. Príklad: „Aký je najlepší typ prenosného počítača pre fotografie?“

Navigačný: vyhľadávanie konkrétnej webovej stránky. Príklad: „Apple“

Transakčné: hľadáte niečo si kúpiť. Príklad: „dobré ponuky pre profesionálov MacBook Pros.“

Zameranie používateľa môžete získať nahliadnutím a „googlovaním“  požadovaného kľúčového slova (kľúčových slov) a vyhodnotením aktuálneho SERP. Napríklad, ak existuje karusel na fotografie, ľudia pravdepodobne hľadajú toto kľúčové slovo pre fotografie.

Vyhodnoťte tiež, aký obsah poskytujú vaši špičkoví konkurenti. Obsah, ktorý vy momentálne nemáte na svojej web stránke. Ako môžete poskytnúť zvýšenie 10-násobok hodnoty  svojho webu?

Poskytovanie relevantného vysokokvalitného obsahu na vašom webe vám pomôže lepšie sa umiestniť vo výsledkoch vyhľadávania. A čo je dôležitejšie, zaistí dôveryhodnosť a dôveru u vášho online publika.

Predtým, ako urobíte čokoľvek z uvedeného, musíte najprv pochopiť ciele svojich webových stránok a vykonať strategický plán SEO.

Poznať ciele svojho webu / klienta

Každá web stránka  je iná.  Nájdite si čas, aby ste skutočne porozumeli špecifickým obchodným cieľom vášho konkrétneho webu. Toto vám pomôže nielen určiť, na ktoré oblasti SEO by ste sa mali zamerať, kam smerovať konverzie a ako nastavovať kritériá a referenčné hodnoty. Pomôže vám to vytvoriť témy na rozhovory pri rokovaniach o SEO projektoch s klientmi, šéfmi atď.

Aké budú vaše KPI (Key Performance Indicators) na meranie návratnosti investícií do SEO? Alebo jednoduchšie, aký je váš barometer na meranie úspechu vášho úsilia v organickom vyhľadávaní? Budete to chcieť dokumentovať, a je to dokonca celkom jednoduché:

Pre web ____________, môj primárny SEO KPI je ____________.

Tu je niekoľko bežných KPI, ktoré vám pomôžu začať:

 • Predaje a odbyt
 • Uloženia a stiahnutia
 • E-mailové registrácie
 • Podanie kontaktných formulárov
 • Telefónne hovory

A ak má vaša firma lokálne zastúpenie, potom budete chcieť definovať aj KPI pre svoje záznamy v službe Moja firma na Googli.

 Môže ísť napríklad o:

 • kliknutie na možnosť  telefonického volania,
 • kliknutie na webovú stránku alebo aj
 • kliknutie „hnacím“ smerom.

Možno ste si všimli, že veci ako „hodnotenie“ a „návštevnosť“ neboli na zozname KPI a je to zámerné.

„Ale počkajte minútu! Prišiel som sem, aby som sa dozvedel viac o SEO, pretože som počul, že mi to môže pomôcť pri hodnotení a získavaní návštevnosti, a hovoríš mi, že to nie sú dôležité ciele?“

Vôbec nie! Počuli ste správne. SEO môže pomôcť vášmu webu ohodnotiť vyššie výsledky vyhľadávania a následne zvýšiť návštevnosť vášho webu. Je to len o tom, že hodnotenie a návštevnosť sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Ak nikto neklikne na vaše stránky, hodnotenie je málo užitočné a zvýšenie návštevnosti tiež, ak táto prevádzka web stránky nedosahuje väčší obchodný cieľ.

Napríklad, ak prevádzkujete web na generovanie potenciálnych zákazníkov, mali by ste radšej:

 • 1 000 návštevníkov mesačne a 3 ľudia vyplnili kontaktný formulár? alebo
 • 300 mesačných návštevníkov a 40 ľudí si vyplnilo kontaktný formulár?

Ak využívate SEO na zvýšenie návštevnosti svojich stránok za účelom konverzií, dúfame, že ste si vybrali druhú možnosť! Predtým, ako sa pustíte do SEO, uistite sa, že ste si stanovili svoje obchodné ciele, a potom pomocou SEO ich pomôžte splniť. A nie naopak.

SEO dosahuje oveľa viac ako len pominuteľné metrické údaje. Ak sa to robí dobre, pomáha to skutočným úspešným  podnikom dosiahnuť ich skutočné ciele.

naše služby

konzultácia

KONZULTÁCIA

Spravujete si svoje kampane vo vlastnej réžii, ale chceli by ste sa poradiť? Vieme sa stretnúť a prebrať si váš projekt.
služby

WORKSHOP

Ak sa máte záujem vzdelávať a učiť sa na praktických príkladoch, tak Workshop je pre vás vhodné riešenie.
digital

DIGITÁLNY MARKETING

Táto forma služby je založená na pravidelnej mesačnej spolupráci a je zväčša tou najefektívnejšou.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

dostávajte novinky ohľadom seo

Návody, tipy a triky a množstvo užitočných informácií ktoré mômožu nakopnúť vaše podnikanie.

Ostatné články

SEO

SEO optimalizácia návod – tvorba spätných odkazov (6)

Vytváranie odkazov je proces, ktorý vedie k tomu, aby iné webové stránky odkazovali späť na vaše webové stránky. Vytváranie odkazov je jednou z mnohých taktík používaných pri optimalizácii vyhľadávacích nástrojov (SEO).

SEO

SEO optimalizácia návod – technické SEO (5)

Teraz, keď ste vytvorili hodnotný obsah na základe solídneho prieskumu kľúčových slov, je dôležité zabezpečiť, aby bol čitateľný nielen pre ľudí, ale aj pre vyhľadávače!

technický audit zadarmo

Zadarmo skontrolujeme vašu web stránku. Spoľahlivo odhalíme chyby ktoré môžu viesť k tomu, že váša stránke generuje málo dopytov. Všetky chyby a spôsoby ich riešenia vám radi vysvetlíme. 

nástroje